h

vragen aan college over fraude bij bodemonderzoeken

9 december 2009

vragen aan college over fraude bij bodemonderzoeken

Maandag jl. stonden er in meerdere landelijke dagbladen en in het Brabands Dagblad artikelen over fraude bij bodemonderzoeken. Ook in Limburg loopt een strafrechterlijk onderzoek naar een bedrijf. De ernst bij deze zaken is groot. Vuile grond die schoon wordt verklaard waarna er woningen en bedrijven op gebouwd worden. Vuile grond die schoon verklaard wordt en daarom gestort wordt op plekken waar we dat niet willen. Kortom een louche handel waar veel geld te verdienen valt ten koste van de gezondheid van burgers. Onze fractie wil van het college weten of deze milieucriminelen ook in Landgraaf “gewerkt“ hebben.


Geacht College,

Maandag jl. stond in diverse landelijke dagbladen artikelen over fraude met bodemmonsters. Eén bedrijf, Bodemstaete uit Vught wordt er van verdacht in dertien jaar tijd tweeduizend nep-bodemonderzoeken op bouwlocaties in 350 gemeenten te hebben gedaan. Dit kan betekenen dat tientallen woningen en bedrijven gebouwd zijn op vervuilde grond waarvoor een schone-grondverklaring is afgegeven. Ook een ander bodemadviesbureau, Elementair Putten, is de erkenning ingetrokken en loopt er inmiddels een strafrechterlijk onderzoek naar dit bedrijf. VROM onderzoekt momenteel een fraudemelding over een bodemadviesbureau uit Breda. De provincie Limburg schorste in mei een bodemonderzoekbureau voor één jaar op basis van ondeugdelijke bodemmonsters. (Bron: De Volkskrant).

Het is evident dat met het frauderen van dergelijke onderzoeken veel geld gemoeid is. Grond welke niet hoeft te worden afgegraven en schoon verklaarde grond die goedkoop gestort kan worden.

Al met al kan niet meer gesproken van incidenten. Het controlesysteem van de overheid lijkt zo lek als een mandje. Daarom stellen wij u onderstaande vragen in het belang van de volksgezondheid in Landgraaf

• Is u bekend welk bedrijf door de provincie Limburg geschorst is en zo ja heeft dit bedrijf bodemonderzoeken in Landgraaf gedaan?

• Indien dit bedrijf onderzoeken in Landgraaf heeft gedaan kunt u aangeven op welke locaties dit is geweest.

• Indien u bekend bent welk bedrijf dit is en indien dit bedrijf in opdracht van onze gemeente heeft gewerkt, gaat u dan deze onderzoeken opnieuw laten verrichten?

• Bovenstaande vragen gelden uiteraard ook ten aanzien van de andere drie bedrijven in de eerste alinea genoemd.

• Bent u het met de SP eens dat genoemde contra-expertises voor rekening van de verdachte bedrijven dienen te komen.

• Wat gaat u doen in de communicatie naar burgers en bedrijven die mogelijk getroffen zijn.

• Is er gezamenlijk beleid met andere gemeenten of met de provincie om fraude te voorkomen?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

U bent hier