h

hoe zit het met de extra kosten voor wegonderhoud?

17 januari 2010

hoe zit het met de extra kosten voor wegonderhoud?

De afgelopen weken zijn we opgeschrikt door de ernstige schade die sommige wegen hebben opgelopen door de vorst. In de kranten stonden diverse artikel over de stadsautoweg in Heerlen en de A2 bij Meerssen. Maar ook in Landgraaf zien we op diverse plaatsen gaten en scheuren in de weg. Het herstel hiervan moet op korte termijn gebeuren. De gemeentes waren niet voorbereid wat betreft het strooizout, maar hoe zit het met het budget voor wegenonderhoud?


Landgraaf, 17 januari 2010
Betreft: vragen art. 41, vorstschade

Geacht College,

Deze winter is strenger dan wij de laatste jaren gewend zijn. Overal zien we de gevolgen aan het wegdek in de vorm van loslatend asfalt en gaten in het wegdek. Op sommige plekken, de stadautoweg in Heerlen en de A2 op de Kruisberg is de situatie rampzalig.

• Graag willen wij van u vernemen wat de staat van de wegen na deze vorstperiode is. Is er een inventarisatie gemaakt?
• Wat zullen de kosten zijn om de schade te herstellen en is hiervoor in de begroting voldoende ruimte?
• Indien de ruimte in de begroting niet voldoende is, hoe denkt u dekking te vinden voor deze meerkosten?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier