h

Kafka in Landgraaf ?

23 juli 2009

Kafka in Landgraaf ?

Soms lijkt de bureaucratie en de onpersoonlijke en overgeperfectioneerde maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu. Dan spreken we van kafkaiaanse toestanden. Juridisering en niet meer rekening houden met het gezonde menselijke verstand lijken soms de overhand te krijgen. Is dit ook in Landgraaf het geval?

Vanuit de hulpdienst zijn we in de vragen gedoken van een biljartvereniging. We raakten steeds meer verbaasd over de gang van zaken. Dit resulteerde in een brief aan het college waar wij antwoorden vragen op een aantal zaken die ook een aantal andere horecaondernemers aangaan.

Geacht College,

Nadat we benaderd waren door een biljartvereniging die gebruik maakt van de accommodatie in D’r Sjtee Uul hebben we informatie ingewonnen bij wethouder Leunessen en de exploitanten.
.
De biljartvereniging maakt sinds jaar en dag gebruik van een ruimte in D’r Sjtee Uul. Deze ruimte staat via een deur in verbinding met het cafégedeelte.
Sinds een vijftal jaren is het voor de gemeente Landgraaf kennelijk geen probleem geweest om jaarlijks een vergunning te geven voor twee kansspelautomaten. Nu, zonder dat er feitelijke verandering in de situatie is, wordt de vergunning niet meer afgegeven. Wel bent u bereid uit coulance vanwege het wegvallen van een inkomstenbron de vergunning tot 31 december 2009 te verlenen.

De revenuen van de kansspelautomaten zijn voor de exploitant een wezenlijk onderdeel van zijn inkomsten.

We hebben kennis van uw schrijven dd 3 juli jl. U beroept zich hierbij op het toepassen van de huidige wetgeving. U geeft aan niet te kunnen en willen vooruitlopen op toekomstige wetgeving, maar door u wordt niet aangegeven waarom de vergunning voorbije jaren wél werd gegeven en nu geweigerd wordt..

In uw kennelijk nieuwe handhavingsbeleid gaat u bij de argumentatie uitgebreid in waarom VOF D’r Sjtee Uul als laagdrempelig moet worden gezien en niet hoogdrempelig. Dit is de basis voor het weigeren van de nieuwe vergunning. Aan de feitelijke situatie is niets gewijzigd doch u geeft aan deze lokaliteit kennelijk toch een nieuwe status.

Door het nu weigeren van deze vergunning creëert u een ‘kafkaiaanse’ situatie. Om de vergunning te houden zoals die de laatste jaren was, dient de deur tussen het cafégedeelte en het biljartgedeelte gesloten te worden. De biljarters dienen voor hun verfrissingen, maar ook toiletbezoek, via een deur naar buiten te gaan om vervolgens buitenom naar het cafégedeelte weer naar binnen te gaan. En uiteraard visa versa. De deur van het biljartgedeelte naar buiten is ook nog eens niet geschikt voor mensen met een mobiliteitsbeperking. U begrijpt onze verwijzing naar Kafka.

Naar aanleiding van bovenstaande willen wij graag van u vernemen:

• De reden waarom de aanvraag voor de speelautomatenvergunning anders wordt toegepast dan de voorgaande jaren
• Zijn vergunninghouders van de striktere toepassing vooraf (in 2008) op de hoogte gesteld?
• Bent u bekend met de inkomensgevolgen van de nieuwe toepassing voor de ondernemers
• Is bij andere uitbaters ook een vergunning geweigerd waar eerder wel een vergunning werd afgegeven op basis van de nu striktere uitvoering?
o Zo nee, waarom niet
o Zo ja, hadden we graag vernomen welke uitbaters dat zijn
• Bent u het met ons eens dat door de nieuwe toepassing van de wetgeving er in de situatie een ‘kafkaiaanse’ situatie ontstaat
• Indien de tussendeur van D’r Sjtee Uul gesloten wordt, wat is dan de status van de biljartruimte in het kader van andere wet- en regelgeving zoals gebruik van alcoholische dranken, roken etc.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier