h

parkeerplaatsen invaliden centrum Schaesberg, vervolg.

14 mei 2011

parkeerplaatsen invaliden centrum Schaesberg, vervolg.


Het verhaal van de parkeerplaatsen voor invaliden in het centrum van Schaesberg begint steeds meer bizarre vormen aan te nemen. Parkeerplaatsen voor invaliden die na de reconstructie geheel verdwijnen, onbeantwoorde brieven van raadsleden, parkeerplaatsen die mondjesmaat en in kleinere aantallen terugkomen, parkeerplaatsen die ingenomen worden door anderen. Het wordt tijd dat het college op dit punt verantwoording gaat afleggen, zie onderstaande brief


Geacht College

Op 7 januari j.l. hebben wij u via de griffie per mail een brief gestuurd met vragen over het verdwijnen van de parkeervoorziening voor gehandicapten in het centrum van Schaesberg, zie bijlage. Deze brief is gepubliceerd op onze SP website en heeft ook in een huis-aan-huis blad gestaan.
Vragen:
• Voor zover ik kan nazien is een kopie van onze brief NIET aan de andere raadsleden gestuurd, klopt dit en zo ja, hoe is dit mogelijk.
• Voor zover ik kan nazien hebben wij geen antwoord op deze brief gekregen, en ook hebben de andere raadsleden geen antwoord gekregen. Klopt dit, en zo ja, hoe is dit mogelijk.

Wij vroegen u in onze brief van 7 Januari: “Geen gehandicaptenparkeerplaats meer bij het postkantoor, het marktplein, het parkeerterrein bij Kreutz, niet bij de Aldi of het Kruidvat. Zelfs in de nieuw aangelegde parkeergarage, waar de gemeente Landgraaf een aantal plekken van heeft gekocht, ook daar geen enkele parkeerplek gereserveerd voor mensen met een beperking. Hoe is dat mogelijk?”
Een aantal weken later werd de invalidenparkeerplaats bij het postkantoor in ere hersteld en weer enige tijd later werden er twee invalidenparkeerplaatsen op de markt ingericht, waarvoor dank.
Vragen:
• Waarom zijn er op de andere, hierboven genoemde plekken, geen parkeerplaatsen voor invaliden teruggekomen?
• Waarom heeft zijn deze parkeerplekken niet per direct bij de herinrichting gemaakt?
• Waarom is er zoveel minder parkeerplekken voor mensen met een handicap teruggekomen?

U begrijpt, we zijn tevreden dat er invalidenparkeerplaatsen zijn teruggekomen maar ons lijkt het onvoldoende. Onvoldoende temeer daar twee van de parkeerplekken voor invaliden wekelijks meerdere keren langdurig worden ingenomen door een marktkoopman, zie onderstaande foto.

• Bent u het met de SP eens dat dit een volstrekt onwenselijke, zelfs verwerpelijke situatie is?
• Was u voor deze brief op de hoogte van deze situatie?
• Zo ja, waarom staat u toe dat een marktkoopman twee invalidenparkeerplaatsen inneemt?
• Zo nee, gaat u actie ondernemen en welke?

Gezien de vragen in de eerste alinea graag een ontvangstbevestiging van deze mail/brief.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
B. Rewinkel
SP afdeling Landgraaf

U bent hier