h

Veel telfouten bij verkiezingen in Landgraaf.

13 juni 2010

Veel telfouten bij verkiezingen in Landgraaf.

foute verkiezingsuitslag
Donderdagavond maakten wij melding van telfouten bij de verkiezingen in Landgraaf. Op het stembureau Raadhuis haalde nummer 3 van de SP lijst Jan de Wit “nul” stemmen. We kregen een mail van een SP stemmer die ons hierop attendeerde. Met de mails, telefoontjes en de mensen die ons aanspraken, ook na de krantenartikelen, dat ook zij op Jan de Wit in het Raadhuis gestemd hadden, staat onze teller nu op 13 bij 7 stemmers. 13 stemmen die niet op naam van Jan de Wit zijn gekomen.

Ook kreeg ik een mail van Gerda dat zij in stembureau ’t Valder op Ewout Irrgang gestemd heeft. Ook hier een ‘nul’ achter zijn naam. Het gaat maar door.

De gemeente Landgraaf heeft onze klacht doorgestuurd naar de Kiesraad in Den Haag. Dit is formeel en feitelijk correct maar wat ons betreft veel te weinig. Op basis van al deze meldingen zou de voorzitter van het Centraal Stembureau in Landgraaf zelf tot een nieuwe “stemopneming” moeten overgaan. De gemeente Landgraaf blijft hierbij pijnlijk formeel en lijkt weinig behoefte te hebben lering te trekken.

Waar gaat het over.

We weten niet waar de verdwenen stemmen zijn gebleven. De kans dat zij toch bij de SP zijn gekomen is groot, maar niet zeker. In een westerse democratie als in Nederland moet de stemmer er voor 100% op kunnen vertrouwen dat iedere stem die uitgebracht wordt, ook een voorkeurstem, op de juiste plek terecht komt. Als nu blijkt dat dit zoals in Landgraaf niet het geval is. En het is hier in Landgraaf overduidelijk niet het geval. Dan is dit bijzonder schadelijk voor het vertrouwen in de democratie.

De gemeente Landgraaf is tot nu toe correct in de afhandeling van onze klacht. Maar dat is niet voldoende. De gemeente zou er alles aan moeten doen om het beeld van het rommeltje dat nu ontstaan is weg te werken. Een hertelling of in ambtelijke taal een nieuwe “stemopneming” zou dan direct na onze klacht moeten gebeuren. Het betreft voor het raadshuis 1319 stemformulieren die nageteld moeten worden. Hier komt dus wat ons betreft ’t Valder, 1096 stemmen, bij.

Als de gemeente Landgraaf de procedures van telling niet grondig evalueert en bijstelt, dit in alle openbaarheid, dan is de schade (en schande) zeer groot. Wie zou hier verantwoordelijk voor willen zijn?

U bent hier