h

minima en extra kosten energie

10 februari 2010

minima en extra kosten energie


Op 9 januari vroegen we het college te onderzoeken of er voor de echte minima geld vrijgemaakt kan worden om hen te compenseren voor de extra stookkosten. Dit nadat onderzoek van aantoonde dat de stookkosten met deze winter stijgen. Duidelijk is ook, dat na uitspraken van Balkenende, van de landelijke overheid niets te verwachten valt.

We hebben nu op deze vraag antwoord gekregen. Het college heeft alleen maar gekeken of de bijstandswet hiertoe mogelijkheden biedt. Aangezien deze wet die mogelijkheid niet geeft is het college dan maar ook meteen gestopt met zoeken naar mogelijkheden. Niet echt een onderzoekende, meelevende, creatieve houding om mensen te helpen. We hopen dat een volgend college (met SP) dieper zoekt naar mogelijkheden.

U bent hier