h

vervolgvragen bouwsels en caravans.

3 oktober 2011

vervolgvragen bouwsels en caravans.

Onze vragen aan het college hebben stof doen opwaaien. Ook heeft dit geleid tot diverse, soms tegengestelde verklaringen in de media. Het maakt de status van de bouwsels en caravans alleen nog waziger. Reden om een aantal aanvullende vragen aan het college te stellen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Landgraaf
Raadhuisplein 1
6371 LA Landgraaf
Betreft: vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde.
Onderwerp: Vervolgvragen Huisvesting Oost-Europese werknemers

Landgraaf, 03-10-2011
Geacht College,

Wij hebben u een artikel 41 brief gestuurd om opheldering te krijgen over de huisvesting van Oost-Europese werknemers in de bouwsels aan de Kasteelweg. Naar aanleiding hiervan hebben diverse media aan dit onderwerp aandacht geschonken. De berichtgeving in deze media geven de SP wederom aanleiding tot het stellen van vragen. Wij vragen u snel duidelijkheid te verschaffen over het standpunt van het college.

In dagblad De Limburger van woensdag 21 september geeft de heer Van Laar aan in 2009 de caravans en bouwsels te hebben gebouwd met instemming van toenmalig wethouder Hans Erfkemper. Daarnaast verwijt hij het huidige college aan het lijntje te worden gehouden als het gaat over zijn plannen een boerderijcamping te beginnen in de buurt van Kasteel Schaesberg.

In diezelfde publicatie ontstaat er ook onduidelijkheid over het standpunt van het college als het gaat over de caravans. Er wordt gesteld dat wethouder Janssen aangaf dat de caravans gedoogd worden. Een ander standpunt wordt verwoord door wethouder Dritty die aangeeft er onderzocht wordt of er sprake is van illegale bebouwing. In de uitzending van tv-zender L1 werd gemeld dat de heer Van Laar geen vergunning heeft voor het huisvesten van de werknemers op zijn terrein.

Inmiddels heeft er een inspectie plaatsgevonden door gemeente en brandweer. De berichtgeving hierover laat wederom een onduidelijkheid bestaan over de actie de gemeente voornemens is te ondernemen. De website www.limburger.nl geeft aan dat er voor het college geen noodzaak is om maatregelen te nemen. Daar staan tegenover dat de website www.l1.nl meldt dat het college binnenkort gaat optreden vanwege de illegale huisvesting.

U begrijpt dat door al deze tegenstrijdigheden er een hoop onduidelijkheden blijven bestaan omtrent de huisvesting van Oost-Europese werknemers. Daarom willen wij graag antwoord op de volgende vragen:

1. Klopt de bewering van de heer Van Laar dat de caravans en bouwsels zijn gebouwd met instemming van oud-wethouder Erfkemper, en daarmee dus van het college?
2. Welke contacten zijn er tussen het college en Van Laar geweest vanaf 1 januari 2009 tot heden met betrekking tot de mogelijke renovatie van Kasteel Schaesberg en het daarbij realiseren van een boerderijcamping?
3. Klopt het dat bij, het meeste verregaande raadsbesluit van 16 december 2010 rondom de renovatie van Kasteel Schaesberg, de vaststelling van het gebiedsperspectief met geen woord wordt gerept over het realiseren van een boerderijcamping?
4. Wat heeft het college doen besluiten om de geplande inspectie eerder dan gepland uit te voeren en wat is de gebruikelijke frequentie?
5. Indien er een inspectie gepland was dan lijkt het aannemelijk dat de gemeente kennis heeft van het bestaan van de bouwsels. Wat is de grondslag van deze kennis?
6. Klopt de bewering dat de bouwsels en caravans tot op heden werden gedoogd? Zo ja, is er een gedoogvergunning afgegeven en op basis van welke argumenten werd dit gedoogd?

Gelet op de onduidelijkheid die is ontstaan vragen wij u snel hierover duidelijkheid te verschaffen.

In afwachting van uw beantwoording verblijven wij,

SP Fractie

Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

U bent hier