h

Dure nieuwe werkkamers wethouders

10 augustus 2013

Dure nieuwe werkkamers wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders en enkele hogere ambtenaren hebben
nieuwe werkkamers gekregen. Voor armoedebestrijding, verenigingen, thuiszorg,
leerlingenvervoer, preventieve gezondheidszorg, meer bewegen voor ouderen,
cultuur etc. kan er nauwelijks een cent van af. Reden waarom de SP fractie wil
weten wat deze herinrichting gekost heeft. Met name omdat de kamers van de wethouders een veel duurdere inrichting hebben dan de andere kamers.

 

Betreft: Vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde

Onderwerp: herinrichting kamers college                                       

                                                                                                   Landgraaf, 08-08-2013

Geacht College,

Recent zijn de werkkamers voor het college van B&W en enkele hogere ambtenaren flink ‘op de schop genomen’. Een en ander valt uiteraard binnen de rest van de renovatie van het raadhuis. Toch lijkt dat hier een andere maatvoering is gehanteerd dan bij het overige van de renovatie.

  1. Is er voor de verbouwing en herinrichting van de werkkamers voor het college van B&W en enkele hogere ambtenaren een aparte begroting gemaakt? Zo, ja voor welk bedrag? Zo nee, waarom niet terwijl er veel verschil is met de overige herinrichting?
  2. Zo, nee, wilt u alsnog een splitsing maken?
  3. Zijn er externe adviezen ingewonnen voor de herinrichting van genoemde kantoren en wat hebben deze adviezen gekost?
  4. Er is een verre van courante vloerbedekking gelegd. Wat heeft deze gekost?

 

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegenmoet.

Namens de fractie van SP Landgraaf,

Ben Rewinkel,

Fractievoorzitter SP 

U bent hier