h

SP stelt vragen over aangekondigd banenverlies Meander

21 augustus 2013

SP stelt vragen over aangekondigd banenverlies Meander

De SP Landgraaf heeft vragen gesteld aan het Landgraafse college van B&W. Dit naar aanleiding van de aankondiging van zorginstelling Meander dat er 1000 banen op de tocht kwamen te staan. Wij vinden dit een grote bedreiging voor de werkgelegenheid in Landgraaf en de regio Parkstad. Tot nu toe is het van de zijde van het college stil gebleven. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college om te vragen welke actie gaat ondernemen om de werkgelegenheid te behouden en de kwaliteit van de zorg te garanderen.

In verschillende gemeentes besluiten zorginstellingen om hun personeel preventief met ontslag te sturen vooruitlopend op bezuinigingen van gemeentes en het kabinet. Zorginstelling Meander heeft inmiddels ook laten weten dat er mogelijk 1000 banen zullen moeten verdwijnen als gevolg van de miljardenbezuiniging door het kabinet op de langdurige zorg voor ouderen. Dit vormt een grote bedreiging voor de werkgelegenheid in Landgraaf en voor de kwaliteit van de zorg voor onze burgers.

 

1.      Is het college bekend met de dreiging in de media dat Meander tot wel 1000 banen wil/moet gaan schrappen?

2.      Om hoeveel banen in Landgraaf gaat het? Aangezien de publicaties al van juni zijn nemen wij aan dat u zich hierin verdiept heeft en met Meander overleg hebt gehad?

3.      Graag zouden we ook een uitsplitsing willen zien naar contractsoort en vol c.q. deeltijdovereenkomsten?

4.      Wat is de visie van het college over deze bezuinigingen van de Rijksoverheid op de thuiszorg?

 

De druk op Meander wordt niet alleen door de aangekondigde miljardenbezuinigingen ingegeven, maar ook door bezuinigingen van onze gemeente, denk hierbij aan het lage uurtarief, de herindicaties of vermindering van uren vanwege boodschappen en strijken..

 

5.      Wat is het aandeel van de gemeente Landgraaf in de te verwachten ontslaggolf  vanwege herindicaties, boodschappenservice en strijkservice?

6.      Wat is het aandeel van het kabinetsbesluit van VVD en PvdA hierin?

7.      Wat is uw inschatting van de mogelijke effecten die het verlies van 1000 banen zal betekenen op de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden in Landgraaf?

8.      Welke financiële consequenties heeft deze inschatting voor de gemeente Landgraaf?

Tot nu toe is van de kant van het college akelig stil gebleven als het gaat om het aangekondigde banenverlies bij Meander. De SP vind dat u hierin een verantwoordelijkheid hebt als opdrachtgever naar het personeel en de cliënten:

 

9.      Waarom heeft het college nog niet gereageerd op dit aangekondigde banenverlies?

10.   Wat gaat u doen om het verlies van zoveel banen te voorkomen?

11.   Hoe kunt u garanderen dat inwoners, die afhankelijk zijn van thuiszorg, hun vaste thuiszorgmedewerker houden en niet zonder zorg komen te zitten nu en in de toekomst?

 

In afwachting van uw beantwoording verblijf wij,

 

Ben Rewinkel

Marc van Caldenberg

SP Landgraaf

U bent hier