h

Gevaarlijke situatie in fiets- en voetgangerstunnel door wateroverlast.

28 augustus 2011

Gevaarlijke situatie in fiets- en voetgangerstunnel door wateroverlast.

fietstunnel, foto R. Hamers
En alweer was het prijs in de fiets- en voetgangerstunnel onder de binnenring. Deze keer stond het water 1.70 meter hoog en was de tunnel tot de volgende dag afgesloten. Ook in juli 2009 was er zo'n gevaarlijke situatie. Ook toen hebben we hierover het college bevraagd. Fietsers en voetgangers moesten toen en ook nu weer de binnenring oversteken terwijl het auto- en vrachtverkeer hier totaal geen rekening mee houdt.
In 2009 beloofde wethouder Freed Janssen (GBBL) dat het probleem opgelost zou worden. Helaas pindakaas. Toen stond het water 47 centimeter hoog, nu 170 centimeter.

Ook op andere plekken in de gemeente is er bij herhaling wateroverlast. Wij willen nu van de gemeente weten welke acties ondernomen worden om dit nu en toekomstig te voorkomen. Ook willen we dat bij bouwprojecten gekeken wordt of deze bestand zijn tegen plensbuien.

Geacht College,

Direct na het gereedkomen van de fiets- en voetgangers hebben wij u op 23 juli 2009 er al op gewezen dat er na een stevige regenbui 47 cm water zich in deze tunnel had opgehoopt. Uwerzijds is toen gereageerd dat het met een aanpassing wel goed zou komen.

Indien deze fiets- en voetgangerstunnel niet meer toegankelijk is, gaan er op dit punt levensgevaarlijke situaties ontstaan. Fietsers, bromfietsers en voetgangers zullen dan de binnenring op maaiveldhoogte gaan oversteken. Hiervoor is geen voorziening getroffen. Automobilisten zullen op dit punt geen overstekende mensen verwachten. Dat dit leidt tot ongewenste en uitermate gevaarlijke situaties is evident.

Op 18 augustus was er weer een stortbui. Het eerste van de vijf weeralarmen van de voorbije 10 dagen. Nu was de fiets- en voetgangers weer ondergelopen, nu stond het water zelfs 1.70 meter hoog. De aanpassing die u in 2009 beloofde heeft dus niet gewerkt. Een levensgevaarlijke toestand.

Ook is op andere plekken van Landgraaf bij stortbuien steeds opnieuw wateroverlast. Als we de weerkundigen mogen geloven zullen we hier steeds vaker mee van doen krijgen. Dit leidt voor ons tot de volgende vragen.

• We nemen aan dat u het met de SP eens bent dat het niet acceptabel is dat in een genoemde fiets- en voetgangerstunnel het water tot 1.70 meter hoog staat. Wat gaat u doen, en op welke termijn, om dergelijke calamiteiten te voorkomen.
• Heeft u een inventarisatie van alle plekken waar binnen de gemeente regelmatig wateroverlast is?
o Zo nee, waarom niet en bent u bereid deze op korte termijn te maken, uiteraard met een actieplan.
o Zo ja, wil u ons deze, uiteraard met uw actieplan, te beschikking stellen
• De fiets- en voetgangerstunnel (bouwjaar 2009) is niet stortbuitenproof. Bent u bereid om toekomstige projecten op het gebied en huizen, wegen en andere projecten te onderzoeken of zij wél stortbuienproof zijn.
• De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur van de gemeente. Uiteraard kunt u weinig doen bij zaken die slechts zeer incidenteel voorkomen. Stortbuien zijn geen incidenten meer en de verwachting is dat zijn steeds vaker zullen voorkomen. Wat gaat u met uw verantwoordelijkheid doen voor de mensen die bij herhaling wateroverlast hebben.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier