h

Vragen over bouwsels en huisvesting aan de Kakertsweg.

18 september 2011

Vragen over bouwsels en huisvesting aan de Kakertsweg.

bouwsels kakert
De SP Landgraaf heeft diverse vragen gekregen naar over de huisvesting van mensen in bouwsels aan de Kakertsweg. Zijn het werknemers op het terrein van de werkgever, zijn er hiervoor vergunningen afgegeven, hoe zit het met.... etc. etc. Daarom een brief met een aantal vragen aan het college.


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Landgraaf
Raadhuisplein 1
6371 LA Landgraaf

Betreft: vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde.
Onderwerp: Huisvesting Oost-Europese werknemers in de Kakert

Landgraaf, 18-09-2011
Geacht College,

Bij de SP Landgraaf zijn diverse meldingen binnengekomen over de ongeveer 10 caravans met daarin Oost-Europese werknemers aan de Kasteelweg in de Kakert. Ondertussen is er een sloppenbuurt ontstaan waar veel mensen in kleine bouwsels gehuisvest zijn. Dat is onmenselijk en komt ook de integratie niet ten goede. Hierdoor leren deze mensen amper de taal, komen ze te weinig in contact met de Nederlandse samenleving en worden ze afhankelijk van hun werkgever. Ook is het in onze visie onwenselijk dat werknemers op het terrein van de werkgever gehuisvest zijn. Verder gevolg is overlast en een gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners en voorbijgangers.

De Kasteelweg is een belangrijke fietsverbinding voor schoolkinderen uit Landgraaf die in Heerlen naar school gaan. De SP vindt het belangrijk deze kinderen met een veilig gevoel van en naar school kunnen gaan en zijn van mening dat aan de huidige situatie snel een einde moet worden gemaakt. Daarom hebben wij de de volgende vragen:

1. Welke bestemming heeft de grond waarop de caravans/bouwsels staan?
2. Is de betreffende ondernemer in het bezit van de benodigde vergunningen voor het plaatsen/bouwen van deze caravans en het huisvesten van de betreffende werknemers in deze caravans/bouwsels?
3. Wordt er toeristenbelasting geheven?
4. Op welke wijze wordt getoetst of en hoe deze vergunningen worden nageleefd?
5. Voldoen de bouwsels op het gebied van brandveiligheid en hygiëne?
6. Indien er toetsing heeft plaatsgevonden, wat waren de conclusies hiervan?
7. Wat is het oordeel van de welstandscommissie over de bouwsels?
8. Vindt het college deze wijze van huisvesting wenselijk voor inwoners van de gemeente?
9. Bent u via de gemeentelijke basisadministratie überhaupt op de hoogte wie hier woont en sinds hoelang?
10. Welke actie heeft het college hierin tot nu toe ondernomen?

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de SP om “rotte plekken” aan te pakken is de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) door de gemeenteraad gewijzigd. Op basis van deze verordening kan het college optreden als de toestand van gronden of bouwwerken schadelijk zijn voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

11. Deelt u de mening van de SP dat deze caravans schadelijk zijn voor het uiterlijk aanzien van de gemeente?
12. Bent u bereid om op basis van de APV en/of andere regelgeving handhavend op te treden?

In afwachting van uw beantwoording verblijven wij,

SP Fractie

Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg


U bent hier