h

vragen extra kosten WK wielrennen 2012

15 augustus 2011

vragen extra kosten WK wielrennen 2012


Tegen de zin van de SP heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten deel te nemen aan het WK wielrennen in september 2012. Nu, een jaar voor de start, krijgen we als SP signalen de het budget van 5,9 miljoen niet voldoende zal zijn en provincie en deelnemende gemeentes gevraagd is (wordt) een extra bijdrage te leveren.

In een poging om de daadwerkelijke kosten te camoufleren zou dan aan de gemeentes geen bedrag, maar een bijdrage ‘in natura’ gevraagd worden. Reden om hierover aan het college van B&W een aantal vragen te stellen.


Geacht College,

Tegen de zin van de SP fractie in heeft de gemeenteraad besloten dat Landgraaf deelneemt aan het WK wielrennen. De SP fractie was niet tegen vanwege het prachtige evenement, maar vanwege de kosten waarmee dit voor Landgraaf samengaat. Dit terwijl er gelijktijdig een forse bezuiniging bij de bijzondere bijstand en op het armoedebeleid is.

Bij de samenstelling van het bidbook zijn afspraken gemaakt tussen provincie en deelnemende gemeenten en is concreet vastgelegd dat het in het bidbook opgenomen bedrag niet zou worden overschreden. Uit diverse betrouwbare bronnen heeft de SP sterke aanwijzingen dat er een behoorlijk tekort is ontstaan op de begroting van organisatie WK wielrennen 2012.

Ons bereiken berichten dat de deelnemende gemeenten niet gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage, echter wel om een bijdrage in nature te leveren: stadswachten inzetten als beveiligers, noodzakelijke infrastructuur etc. Dit betekent hoe dan ook dat deze kosten, die normaal voor rekening van de organisatie komen, voor rekening van de gemeenschap komen. Dit levert immers een besparing op in de kosten voor de WK organisatie maar is indirecte subsidie die ten koste gaat van de gemeentebegroting.

• Daarom vragen wij u of de gemeente Landgraaf direct of indirect is benaderd voor een extra financiële bijdrage of een eerder niet voorziene bijdrage in “natura”.

• Zo de gemeente Landgraaf benaderd is, voor welk bedrag of diensten zijn dit?

• Zo de gemeente Landgraaf nog niet benaderd is voor een extra bijdrage in welke vorm dan ook, bent u bereid de raad te informeren als dit toekomstig gevraagd wordt?

• Zo er een extra bijdrage, in welke vorm dan ook, gevraagd wordt, gaat u dit dan aan de gemeenteraad voorleggen vanuit haar budgetverantwoordelijkheid?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier