h

opinie

29 januari 2010

Gebiedsperspectief voor Landgoed Schaesberg


Landgoed Schaesberg staat aan het begin van een proces dat moet leiden tot de herbouw van kasteel Schaesberg met bijbehorende hoeve en het omliggende landschap tot een aantrekkelijk geheel. Een perspectief hiervoor is opgesteld door Buro Lubbers, dat hierbij nauw heeft samengewerkt met specialisten op het gebied van programmering, architectuur, renovatie en cultuurhistorie. Een geweldige presentatie tijdens de RIA (raadsinformatieavond).

Lees verder
10 november 2009

Het Pact van Parkstad


De raad van Landgraaf is 2 november unaniem akkoord gegaan met het Pact van Parkstad luiden de koppen in de kranten. Maar waar is de gemeenteraad nou mee akkoord gegaan? Is alles nu in kannen en kruiken? Volgens CDA gedeputeerde Driessen is de nieuwe opzet van het Parkstad-bestuur, met een aantal bestuurders en raadsleden, een gedrocht. “Het is geen voorbeeld van echte krachtdadigheid” , aldus de gedeputeerde. Hij pleitte voor een structuur waarbij een aantal mensen wordt gemandateerd om besluiten te nemen.

Lees verder
10 augustus 2009

CDA Landgraaf veroorzaakt onrust bij bewoners Op de Bies

In Landgraaf Aktueel van 5 augustus was te lezen dat fractievoorzitter Sjef Jonker van het CDA vragen heeft gesteld aan het college van B&W over geluidshinder. Hij schrijft “… de onvoorstelbare herrie die gemaakt werd bij Biespop.”, maar ook dat het CDA zich niet kan voorstellen dat de gehandicapte mensen geen last zouden hebben van deze geluidsoverlast.

Lees verder
8 augustus 2009

Hypocriete symboliek van een oud bestuurder en ons antwoord hierop.

foto van Kristin Taking Flight Jaren geleden kwam de heer Wiel Heinrichs met het idee om als gemeente een fokpremie van € 2000,- ter beschikking te stellen bij iedere nieuwe geborene. Nu heeft hij, bij gebrek aan originele gedachten, een variatie op dit thema bedacht, namelijk een jaar vrijstelling van gemeentelijke belastingen (Limburgs Dagblad 05-08-09). Terecht laat hij optekenen dat het slechts een symbolisch gebaar is en dat er heel wat meer nodig is om jonge gezinnen het gevoel te geven dat zij in Landgraaf welkom zijn.

Lees verder
18 juli 2009

Orbis, verhaal van gemiste kansen.

Ormis MC door Ggreijn op Flickr Het Limburgs Dagblad van vandaag kopt dat de redding van Orbis zo goed als rond is. Niet de redding van Orbis wordt bedoeld, maar het sociaal plan voor de honderden werknemers die de keien op moeten gaan vanwege eerder wanbeleid. Wanbeleid door de Raad van Bestuur en waarbij de Raad van Toezicht heeft zitten te slapen.

Lees verder
25 mei 2009

Riksen failliet

De rechtbank Maastricht heeft op 19 mei 2009 het faillissement uitgesproken van Riksen Bouw B.V. en daarbij mr. R.E.A. Ruiter tot curator aangesteld. Voor meer informatie over (de gevolgen van) het faillissement verwijzen we u naar de website van het kantoor van de curator: http://www.rra.nl/

Lees verder
5 mei 2009

Sinterklaas is nog in het land.

Vandaag een aardig kopje op www.L1.nl:
"Het CDA in het Limburgs Parlement wil zijn sociale gezicht de komende tijd versterken, want dat schiet er volgens fractievoorzitter Geert Frische te vaak bij in. 'Het lijkt of we alleen met economie en infrastructuur bezig zijn', zegt Frische. Het CDA komt daarom met initiatieven om extra geld uit te trekken voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties."

Lees verder
15 januari 2009

Verkiezingstrijd 2010 begonnen ? !


Landgraaf Koerier kopt in de editie van deze week dat raadsleden willen dat er eerder gestrooid wordt. Wie zijn die raadsleden? Het is het curieuze trio Dreissen (CDA), Silvertand (ex-VVD) en Arends (PvdA) waarbij er twee van oppositiepartijen zijn en één van een coalitie.
Zover ik me kan herinneren hebben alle raadsleden, ook deze dame en heren, kort geleden ingestemd met een de verhoging van het budget voor gladheidbestrijding. Zij steunden toen het beleid van onze wethouder over gladheidbestrijding. Toen van hen geen woord van kritiek.

Lees verder
5 december 2008

Ambtstoelages omhoog per 1 januari 2009.

De salarissen (ambtstoelage) van burgemeesters en wethouders gaan per 1 januari met 3,1% omhoog. Voor de raadsleden en commissieleden is de stijging zelfs 5,6%. Daarbij stijgt voor al deze bestuurders de vaste onkostenvergoeding met 3,1%. Voor raadsleden in Landgraaf gaat het salaris in 2009 van bruto € 808,49 naar € 853,77. Wat de SP betreft mogen de salarissen en onkostenvergoedingen van politici fors naar beneden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier