h

Verkiezingstrijd 2010 begonnen ? !

15 januari 2009

Verkiezingstrijd 2010 begonnen ? !


Landgraaf Koerier kopt in de editie van deze week dat raadsleden willen dat er eerder gestrooid wordt. Wie zijn die raadsleden? Het is het curieuze trio Dreissen (CDA), Silvertand (ex-VVD) en Arends (PvdA) waarbij er twee van oppositiepartijen zijn en één van een coalitie.
Zover ik me kan herinneren hebben alle raadsleden, ook deze dame en heren, kort geleden ingestemd met een de verhoging van het budget voor gladheidbestrijding. Zij steunden toen het beleid van onze wethouder over gladheidbestrijding. Toen van hen geen woord van kritiek.

Nu komt vaker voor dat een lid van de coalitie van een coalitiestandpunt afwijkt. Dat hoort in een goed functionerende gemeentelijke democratie. Maar wat wel nieuw is het dat een lid van een coalitiepartij samen met de oppositie het beleid van ook zijn eigen wethouder ter discussie gaat stellen. Zeker een beleid waaraan hij eerder zijn goedkeuring aan heeft gegeven, althans niet te discussie heeft gesteld. Wat is er bij de PvdA aan de hand ?

De opmerkingen van Dreissen, Silvertand en Arends over ‘pro-actief’ strooien klinken goed voor de buhne. Ze zijn echter niet onderbouwd met kennis van zaken, zoals deze schrijver (wonende aan een hoofdweg) uit eigen observatie heeft kunnen constateren. Er is preventief gestrooid en ook in de nacht.

Vanwaar dan zo’n artikel? Ik denk dan terug aan een citaat van Burgemeester Dickerdack in het verhaal Het Splijtlijden:
“Schandelijk. Dit is de laatste keer, dat ik een rede houd, die ik zelf niet begrijp”

U bent hier