h

Kredietcrisis zorgt voor vertraging bouw wijkzorgcentrum

4 mei 2009

Kredietcrisis zorgt voor vertraging bouw wijkzorgcentrum

.

Bovenstaande kop was er een gemeenschappelijk persbericht van de Meandergroep en de gemeente Landgraaf. De realisatie van een nieuw wijkzorgcentrum aan de Kleikoeleweg in Nieuwenhagen (De Voortgang) loopt vertraging op, luidde het bericht. Hoe lang blijft vooralsnog volstrekt onduidelijk
Ondertussen buitelen de verschillende politieke partijen over elkaar dat er snel gebouwd moet worden. Oppositie en coalitie lijken het eens te zijn, ondanks de kredietcrisis moeten er stenen gestapeld worden. Waar we echter niemand over horen zijn de meest betrokkenen, de bewoners van het huidige zorgcentrum

In het zorgcentrum De Dormig wonen 110 ouderen die onze zorg nodig hebben. Zij wonen nu in een centrum dat ooit heel modern was maar inmiddels op vele punten verouderd.
Waar iedereen spreekt over het stapelen van stenen mist de SP de optiek vanuit de bewoner. Doordat de bouw aan de Voort (ernstige) vertraging oploopt, moet een groot aantal ouderen langer, misschien zelfs véél langer, in een accommodatie verblijven die feitelijk niet meer geschikt is voor zorg in de 21e eeuw. Hier worden mensen, die de welvaart van onze maatschappij opgebouwd hebben, de dupe van een crisis die veroorzaakt is door overbetaalde CEO’s van banken.

Wat gaat het voor de leefbaarheid van het huidige zorgcentrum betekenen als een groot deel van de bewoners in oktober 2009 naar het Wijkzorgcentrum Dr. Calshof gaat verhuizen? Wat wordt de kwaliteitsbeleving van de mensen de noodgedwongen moeten achterblijven in een half verlaten zorgcentrum? En hoe zit het met de personele bezetting? De activiteitenbegeleiding en andere functies die moeten zorgen voor kwaliteit van leven voor deze ouderen?
Kortom, hoe leeft het zich in een afbraakpand? Op deze vragen was geen antwoord in het persbericht, maar ook geen vragen van andere politiek partijen.

Als SP willen dat er gekeken wordt vanuit het perspectief van de ouderen die op de zorg van Meander aangewezen zijn. Dit perspectief is op dit moment voor een deel van die ouderen bijzonder duister en onzeker. Voor mensen die per saldo een korte levensverwachting hebben moet een onzekerheid zo kort as mogelijk zijn. Het niet noemen van een termijn waarbinnen dit probleem is opgelost, is onacceptabel.

U bent hier