h

Riksen failliet

25 mei 2009

Riksen failliet

De rechtbank Maastricht heeft op 19 mei 2009 het faillissement uitgesproken van Riksen Bouw B.V. en daarbij mr. R.E.A. Ruiter tot curator aangesteld. Voor meer informatie over (de gevolgen van) het faillissement verwijzen we u naar de website van het kantoor van de curator: http://www.rra.nl/

.

Deze kille woorden staan op de website van Riksen Bouw. De krant van zaterdag jl. geeft veel aandacht aan twee projecten waar Riksen aan de slag was en de reden achter het faillissement. In de laatste zin staat: “Bij de firma werken (werkten) zo’n vijftig mensen”.

Het faillissement zou veroorzaakt zijn door een gebrek aan cashflow. Voor de banken is de cashflow van een bedrijf het beginpunt om te bepalen hoeveel een bedrijf kan lenen. Ook voor de waardebepaling van een onderneming is dit een uitgangswaarde waarbij de toekomstige kasstromen worden teruggerekend naar de waarde van vandaag. Kortom de bank haalt de stekker eruit op basis van een korte termijn visie.

“Bij de firma werken zo’n vijftig mensen” De laatste zin van het artikel. Maar daar ging het niet over. Het ging over bouwprojecten die toch wel af komen vanwege een waarborgfonds. Het ging over de vertraging van de bouwprojecten en eerdere protesten van de buurt. Waar het artikel niet over ging zijn “zo’n vijftig mensen” die hun baan verliezen in een sector waar toch al forse klappen vallen.

Als de bank nu niet bereid is de cashflow te financieren, zou deze bank dat een jaar geleden wel zijn geweest. Zo ja, dan zijn hier “zo’n vijftig” mensen (en hun gezin) de dupe geworden van de crisis die banken veroorzaakt hebben door onverantwoord te handelen. De oproep van Wouter Bos aan de banken om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen lijkt aan dovemans oren gericht. Een nieuwe koers is noodzakelijk,

U bent hier