h

Gebiedsperspectief voor Landgoed Schaesberg

29 januari 2010

Gebiedsperspectief voor Landgoed Schaesberg


Landgoed Schaesberg staat aan het begin van een proces dat moet leiden tot de herbouw van kasteel Schaesberg met bijbehorende hoeve en het omliggende landschap tot een aantrekkelijk geheel. Een perspectief hiervoor is opgesteld door Buro Lubbers, dat hierbij nauw heeft samengewerkt met specialisten op het gebied van programmering, architectuur, renovatie en cultuurhistorie. Een geweldige presentatie tijdens de RIA (raadsinformatieavond).

Het ziet er werkelijk geweldig uit. Waarom dan toch nog wat kanttekeningen van de SP?

De opmerking, tussen de lippen door, over een camping, viel niet goed bij nagenoeg alle fracties. Een camping geeft in dit plan verrrommeling. Dat moet je niet willen. Natuurlijk moet de aanwezige landbouwer zijn nering kunnen blijven doen. Wat de SP betreft moet op dit punt echt wat langer nagedacht worden.

Ook de terloopse opmerking over de verkoop van de kasteelhoeve in een vroeg stadium viel bij de SP fractie niet goed. Een parel wordt al verkocht terwijl de oester nog geboren moet worden. Steeds weer het domme idee dat je alles aan de markt kunt overlaten en dat het dan wel goed komt. Een fata morgana die na de huidige kredietcrisis naar het land van de fabelen moet.

De vraag van de SP om het hele gebied een status aparte te geven waardoor het ook voor toekomstige beleidsmakers moeilijker wordt om afbreuk te doen aan het gebied werd door de wethouder niet onderschreven. Buro Lubbers zag hier wel wat kansen liggen.

Over geld, wat kost het, kon nog niet veel gezegd worden en zo zullen we beslist een punt hebben wat toekomstig de agenda van de gemeenteraad zal blijven vullen. Voor de SP zal het belangrijk blijven dat het een leer- werk plek wordt. Een plek waar ook jongeren met minder kansen geholpen wordt een plek in de maatschappij te vinden. Dit naar het voorbeeld van de Bataviawerf in Lelystad.

U bent hier