h
5 februari 2006

Resultaten enquête Rimburg 2/2

Uitgedeeld werden zo’n 270 formulieren. Opgehaald werden er 79, waarvan 76 bruikbaar. Op basis van deze aantallen lijkt ons sprake van een representatieve steekproef.

Lees verder
5 februari 2006

Rekenkameronderzoek gemeente Landgraaf An d’r Put.

Voorafgaande aan het interpellatiedebat met wethouder Heinrichs nam de voorzitter van de rekenkamer het woord om na twee jaar warmgelopen te hebben eindelijk met trots het eerste rapport van de in 2004 opgerichte rekenkamercommissie aan te bieden.

Lees verder
5 februari 2006

Zelfredzame of Zorgzame Samenleving wat is het Verschil?

Het was weer raak die laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Eerst het urenlange gesteggel met wethouder Heinrichs, die het woord sorry maar niet uit zijn keel wist te krijgen. Dat terwijl onze Rinus het allang zat was en hem bij interruptie de oplossing al had aangeboden:”Zeg gewoon sorry, en we kunnen door”, sprak Rinus. Maar nee, dat krijgt Heinrichs niet uit z’n strot en dus wéér schorsing en opstellen van een motie van afkeuring over dit arrogante gedrag, wat niet uitnodigt tot overleg. Overleg waarop de dorpsraad van Rimburg al een hele tijd aandringt en wat maar niet van de grond wil komen, waardoor de mensen maar geen zicht krijgen op een oplossing voor broodnodige voorzieningen voor hun dorp.

Lees verder
28 januari 2006

Verkiezingskoorts in Landgraaf is begonnen.

Nadat een eerdere afspraak om te gaan affiches te gaan plakken vanwege weersomstandigheden was verschoven, werden op 25 januari de emmers met plaksel gevuld. In een paar uur tijd werd op diverse zichtplekken in Landgraaf onze boodschap over een betere wereld verspreid

Lees verder
25 januari 2006

Wat hebben het recht van vereniging en vergadering, het Ora, de WMO en solidariteit met elkaar gemeen?

Het recht op vereniging en vergadering behoort tot onze grondrechten. Deze rechten zijn opgenomen in art. 8 en 9 van de grondwet. Ze zijn jonger dan het instituut van de Stichting. Het verschil tussen een vereniging en een stichting is dat een vereniging leden kent met stemrecht en een stichting enkel een bestuur. Een vereniging is een open democratische instelling, waarin de aangesloten leden via hun stem invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van het bestuur. Een stichting daarentegen is een gesloten instelling, die geen leden kent doch alleen een bestuur.

Lees verder
9 januari 2006

Demonstratie + Foto's Schinveld!!

Het was vanmiddag een indrukwekkende demonstratie tegen de bomenkap in Schinveld. De sprekers maakten ook duidelijk hoe in de procedure het CDA, VVD, D'66 en LPF de democratie geweld aan doen. Bij het protest was een grote afvaardiging van de Landgraafse SP was aanwezig

Lees verder
7 januari 2006

Geef u op voor een alarm-cirkel als de kap begint.

Geef u op voor een alarm-cirkel als de kap begint.
Als de kap (mogelijk onverwacht) echt zou beginnen is het zaak zoveel mogelijk mensen snel op de been te kunnen brengen om daar snel op te kunnen reageren.
Ook de afdeling Landgraaf doet hieraan mee!

Lees verder
7 januari 2006

SP steunt protest tegen bomenkap Schinveld

De SP steunt al vanaf de jaren zeventig het verzet tegen de NAVO-basis in Brunssum en het AWACS-vliegveld bij Schinveld. Ook nu steunen we de actievoerders in de Schinveldse bossen. En toen op 9 december secretaris-generaal Annink van het mi-nisterie van defensie naar Onderbanken kwam, was de SP onder de demonstranten voor het gemeentehuis om hem te ontvangen met spandoeken.

Lees verder

Pagina's