h

WOB Taxivervoer

8 augustus 2006

WOB Taxivervoer

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
Raadhuisplein 6371 LA,Landgraaf.

Geacht college,

In de notulen van de B en W vergadering van 11 juli 2006 las ik dat uw college volmacht heeft verleend om mede namens de gemeente Landgraaf een concessieovereenkomst met Veolia te ondertekenen wat betreft het vervoer ingevolge Regiotax WVG.

Ik verzoek u mij uiterlijk vrijdag 11 augustus a.s. een kopie van de concessieovereenkomst of als die overeenkomst nog niet definitief is een kopie van de conceptovereenkomst in mijn postvakje te leggen.

Voor zover nodig doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Het is mijn bedoeling om deze overeenkomst te toetsen aan de letter en de geest van het gesloten coalitieconvenant.

Hoogachtend,
Ben Rewinkel,(raadslid)
Pasweg 85,
6371 BK Landgraaf.

U bent hier