h
21 maart 2007

Peiling: SP groter dan PvdA

DEN HAAG (ANP) - De SP is in de wekelijkse politieke barometer coalitiepartij PvdA voorbijgegaan. Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zou de PvdA 27 zetels halen en de SP dertig.

Lees verder
21 maart 2007

De een zijn pensioengeld, de ander zijn dood!

Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenbedrijven die clusterbommen en landmijnen produceren. Ook investeren ze in bedrijven die het milieu ernstige schade toebrengen en in producten die worden gemaakt met behulp van kinderarbeid. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla en is te zien in de aflevering ‘Het clusterbom gevoel’, zondag 18 maart bij de VARA/NPS op Nederland 3.

Lees verder
18 maart 2007

Coalitievorming Limburg: CDA wil niet met SP praten

18-03-2007 Herman Vrehen (CDA) heeft de SP vrijdagavond laten weten niet verder te willen praten over de coalitievorming. Dit terwijl de coalitieonderhandelingen nog niet eens van start zijn gegaan. De SP, grote winnaar van de Statenverkiezingen, is zéér teleurgesteld over de houding van het CDA aangezien de SP nadrukkelijk heeft aangegeven serieus met het CDA om de tafel te willen gaan zitten.

Lees verder
17 maart 2007

Actiecomité “Stop de Herkeuringen”

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Lees verder
17 maart 2007

Oproep !!

WAOGa op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
13 maart 2007

Motie SP tegen graaien essent aangenomen

Vrijdag 9 februari heb ik (Ben) een dagje provinciale staten mogen meemaken. Leny Eijssen diende die dag namens de SP een motie in die het helaas niet gehaald heeft. Haar motie heeft ook L1 nieuws gehaald met het bericht : “

Lees verder
13 maart 2007

SP STEMMERS BEDANKT !!!

Het was alweer de derde keer verkiezingen binnen een jaar. Het heeft van de mensen die meegeholpen hebben om campagne te voeren veel gevraagd om alweer paraat te staan. Maar het is de inspanningen waard gebleken. Haalde de SP in Landgraaf in 2003 nog 9,14% van de stemmen, nu was dat 27,14%. Van de 4e partij in Landgraaf naar de 2e, op zeer grote afstand van de PvdA (18.36%) en VVD (11,31%).

Lees verder
3 maart 2007

SP-Feest in 'Het Land van Ooit'

Land Van ooit !
Van de afdeling Landgraaf waren Marc van Caldenberg en Ben Rewinkel (met aanhang) aanwezig bij de opening van de campagne in Het land van Ooit op 25 februari j.l..

Lees verder
19 februari 2007

Gaat zorg van recht naar gunst !?

Het is ondertussen mode geworden dat de opeenvolgende kabinetten de bureaucratie willen terugdringen. In de praktijk blijkt niet alleen dat hier weinig van terecht komt, sterker, het lijkt wel of de bureaucratie enkel toeneemt.
Ook het aanstaande kabinet volgt in deze traditie. Op pagina 39 van het coalitieakkoord staat: “ Daarom willen wij de komende jaren vooral investeren in draagvlak bij patiënten en professionals om samen het bestrijden van de onnodige bureaucratie …….” Op pagina 42, eveneens in het hoofdstuk over volksgezondheid en zorg verklaart men dat het hard nodig is om langs velerlei wegen te blijven streven naar een lagere werkdruk, minder bureaucratie, een grotere doelmatigheid en een sterkere positie van de zorgconsument.

Lees verder
15 februari 2007

7 maart 2007: verkiezingen Provinciale Staten

Woensdag 22 november is nu ruim twee maanden geleden. Veel SP'ers zijn nog aan het bijkomen van het enorme succes bij de Tweede Kamerverkiezingen. De SP is in 2006 echt groot geworden. De volgende verkiezingen staan echter weer voor de deur. Op 7 maart 2007 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wat doet de provincie, waarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen en wat gaat de SP in de verkiezingscampagne doen? Een overzicht.

Lees verder

Pagina's