h

Initiatiefwet SP tegen clusterbom

3 april 2007

Initiatiefwet SP tegen clusterbom

Tweede-Kamerlid Krista van Velzen dient morgen namens de SP een initiatiefwet in die gebruik, bezit, vervoer en productie van clustermunitie verbiedt. Clusterbommen zijn zeer omstreden omdat ze vooral in de periode na een gewapend conflict voor veel burgerslachtoffers zorgen. "Ze zijn in effect gelijk aan landmijnen," stelt Van Velzen. "Die hebben we eerder verboden en voor deze clusterwapens zou eenzelfde verbod moeten gelden."

De ‘moederbom’ ontploft in de lucht en verspreidt een grote hoeveelheid kleinere bommen over een groot oppervlak. Er blijft veel munitie achter dat niet meteen ontploft, voor de bewoners van het gebied zijn die bommen even gevaarlijk als landmijnen. Volgens schattingen van Handicap International zijn er wereldwijd 100.000 burgerslachtoffers gevallen door clustermunitie, veelal kinderen en landbouwers. Van Velzen: "Clusterbommen hebben in Kosovo, Tsjetsjenië, Irak, Afghanistan en Libanon voor groot menselijk leed gezorgd.

Wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen en ook na een conflict slachtoffers eisen moeten we niet eens willen gebruiken."

Uit onderzoek blijkt dat de clusterbommen die in Kosovo werden gebruikt door onder andere de Nederlandse krijgsmacht strategisch weinig impact hadden.

Slecht 75 van de 269 aanvallen veroorzaakten enige mate van schade aan mobiele doelen zoals tanks. De ongevallen waarbij burgers betrokken waren, bleken veel vaker dodelijk dan ongevallen met landmijnen. Die zijn al geruime tijd verboden door het Verdrag van Ottawa, dat Nederland geratificeerd heeft.

Onlangs werd in Oslo een overeenkomst getekend door 46 landen om te werken aan een internationaal verbod op clustermunitie. Om de druk op te voeren hebben de ondertekenaars beloofd 'te overwegen' ook op nationaal niveau stappen te nemen. Een nationaal verbod zoals door de SP wordt voorgesteld sluit daar op aan. De Nederlandse regering is echter niet bereid om de eigen voorraad clustermunitie te vernietigen en een verbod in te stellen op het gebruik van clustermunitie. Van Velzen hoopt dat een Kamermeerderheid het kabinet corrigeert.

U bent hier