h

Rotte plekken in Landgraaf

18 april 2009

Herstructurering de Kakert


Het voorstel om de “nieuwe” Kakert op te knappen is aangepast vanwege de omstandigheden op de woningmarkt ten opzichte van het originele plan uit 2004. Dit betekent onder andere dat de woningen die liggen aan de Aartshertogenlaan en de Johan van Oldebarneveldtstraat gewoon blijven staan. Hiermee is het plangebied in stuk kleiner geworden. De bijgaande tekeningen laten dat duidelijk zien.

Lees verder
28 maart 2009

Kakert krijgt welverdiende opknapbeurt!


Het is binnenkort afgelopen met de dichtgetimmerde ramen en leegstaande panden aan de Moltweg die nu nog het beeld van de Kakert bepalen. Dit is de voorlopige conclusie die getrokken mag worden uit de commissievergadering grondzaken van woensdag 25 maart. De SP gaf aan dat het goed is dat dit gedeelte van de Kakert nu eindelijk wordt aangepakt. De inwoners van de Kakert verdienen beter dan de aanblik waar ze nu tegen aankijken. De SP heeft de afgelopen jaren het aanzicht van de Kakert op de agenda gezet op verschillende manieren, met resultaat zo blijkt nu.

Lees verder
4 september 2008

Rotte plekken, vervolg

rotte plek
Het initiatiefvoorstel van de SP over de “rotte plekken” in Landgraaf heeft een volgende fase bereikt. Onderstaand de brief aan de raadsleden van 2 september die de laatste stand van zaken aangeeft.

Lees verder
14 juli 2008

Van ‘rotte plekken’ via ‘kansenkaart’ naar daden.

Loterberg 2008
Het initiatief van de SP fractie krijgt steeds meer invulling! Op 30 augustus 2006 heeft de SP aan het college van B & W een rapport aangeboden dat al snel de ‘rotte plekken nota’ is gaan heten. Hierin werden een groot aantal plekken in Landgraaf beschreven die in grote mate bijdragen aan de verloedering van de woonomgeving. Op basis van de SP nota heeft het college korte tijd later een nog grotere inventarisatie gemaakt en het de ‘kansenkaart genoemd’. Een groot aantal van deze plekken zijn al aangepakt. Nu is het de beurt aan de duplexwoningen aan de Lotersberg.

Lees verder
1 juni 2008

Aanbeveling SP ‘rotte plekken’ overgenomen

puist van Landgraaf
Ruim een jaar geleden stelde de SP voor afbraakpanden te slopen en de grond een tijdelijke bestemming te geven zodat het aanzien van onze gemeente weer leefbaar wordt. Een van de concrete voorstellen om dit voor elkaar te krijgen was het dwingen van projectontwikkelaars of woningeigenaren mee te werken aan de verbetering van de leefbaarheid. Dit zou dan via een verordening gerealiseerd kunnen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt dit voorstel nu over. Een succes voor de Landgraaf en de SP.

Lees verder
27 maart 2008

De wereld op zijn kop. Vervolg puisten in Landgraaf.

poster puisten Landgraaf

Eind januari 2008 heeft de SP in Landgraaf opnieuw aandacht gevraagd voor de “puisten” in het Landgraafse landschap. Dit nadat een jaar eerder een initiatief van de SP in de gemeenteraad met applaus aangenomen was. We hebben door middel van een aantal smily’s op krotten en afbraakpanden dit punt opnieuw op de agenda willen zetten. Dit tot ongenoegen van de plaatselijke CDA fractie (oppositie) die hierover een brief aan het college heeft geschreven.

Lees verder
25 januari 2008

Er zijn nog steeds puisten in Landgraaf

foto van gebouw beplakt met postersHet is alweer meer dan een jaar geleden dat de SP het gemeentebestuur een nota aanbood, over de puisten in Landgraaf. Ondanks dat de gemeenteraad en B & W hier enthousiast over waren, zijn er nog steeds teveel van deze plekken. Met ludieke posters op de panden die het beeld van Landgraaf verpesten vraagt de SP opnieuw aandacht voor dit probleem.

Lees verder

Pagina's

U bent hier