h

Het enige wat wordt afgebroken zijn de sociale voorzieningen, niet de bouwvallen. Geen geld meer voor aanpak rotte plekken

22 januari 2011

Het enige wat wordt afgebroken zijn de sociale voorzieningen, niet de bouwvallen. Geen geld meer voor aanpak rotte plekken


De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting besloten om met ingang van 2011 geen middelen meer beschikbaar te stellen voor stads- en dorpsvernieuwingsactiviteiten. Gevolg is dat er met ingang van 2011 geen geld meer voor de sanering van de zogenaamde “rotte plekken”. Met uitzondering van de SP zijn alle partijen hiermee akkoord gegaan.

In augustus 2006 lanceerde de SP Landgraaf een initiatief om plekken aan te pakken die het aanzien van Landgraaf schaden.
Via het initiatiefrecht plaatsten wij een eigen rapport op de agenda van de gemeenteraad. De voorstellen van de SP werden toen door de hele gemeenteraad omarmd. Er kwam een ambtelijk advies dat nog meer “rotte plekken” aanwees. Inmiddels zijn er aanpassingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en ook de bouwvergunning is aangescherpt.

Een aantal van de plekken die we aanwezen om aan te pakken hebben een nieuwe bestemming gevonden. De termen ‘puisten’ en ‘rotte plekken’ zijn door bijna alle partijen overgenomen en zijn in Landgraaf een begrip geworden. Al met al een bijzonder succesvolle actie van de Landgraafse SP. Wij vinden het onbegrijpelijk dat met deze aanpak wordt gestopt

Dit tot medio januari. Het college van B&W maakte toen bekend dat er in 2011 geen geld meer beschikbaar wordt gesteld. En de gemeenteraad? Die heeft hiermee ingestemd, alleen de SP was tegen.

U begrijpt, als SP en inwoner van Landgraaf zijn we niet tevreden met de bezuinigingsgekte van dit bestuur. Het enige wat wordt afgebroken zijn de sociale voorzieningen, niet de bouwvallen.

Er zijn nog een diverse plekken in Landgraaf die de woon- en leefomgeving zo negatief beïnvloeden dat hier snel iets aan gedaan moet worden. De bouwval tegenover de voormalige zaak van Mosmuller is hiervan een schrijnend voorbeeld. Vanwege een slepend conflict met de gemeente over dit terrein blijft het doorgaande verkeer geconfronteerd met het zicht op een vreselijke bouwval.

Daarom hebben we gisteren met spandoeken aandacht gevraagd voor een oplossing van dit probleem. Vanwege technische problemen hebben we geen foto van deze actie.

U bent hier