h

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

17 juni 2009

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Saaier kun je het bijna niet maken, de aanpassingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, agendapunt 11 van de commissievergadering van dinsdag j.l.
Wat wordt echter als nieuw punt in de APV opgenomen:

“het is op een onbebouwd terrein of niet in gebruik zijnd bebouwd terrein dat vanaf de openbare weg zichtbaar is, verboden een groenonderhoudstoestand in stand te laten die schadelijk is voor het aanzien van de gemeente.

Waar komt dit vandaan, waarom deze aanpassing van de APV ? Een analyse.

30 augustus 2006 kwam de SP fractie met een rapport én initiatievoorstel om de ‘rotte plekken‘ in Landgraaf aan te pakken. De initiatiefvoorstel werd in de raad bijzonder positief ontvangen. Een vervolg als ambtelijk voorstel met de titel 'kansenkaart' kreeg ook de handen op elkaar. In de uitvoering zat er vertraging. Een vervolg actie van ons, met het plakken van smileys op diverse 'rotte' plekken (zie plaatje bij dit artikel), plaatste dit onderwerp weer op de politieke agenda.

Deze aanpassing van de APV is de derde stap in de realisering van ons voorstel.

De eerste stap was de bewustwording dat er in Landgraaf vele plekken zijn die het aanzien van de gemeente schaden. Die de leefbaarheid aantasten. Die bewustwording is er gekomen. Ambtelijk heeft mens ons werk nog eens dunnetjes overgedaan en met een positief etiketje omgebouwd naar een kansenkaart.

De tweede stap was de aanscherping en handhaving van de bestaande regels bij de afgifte van bouwvergunningen, deze zijn niet meer onbeperkt geldig, maar nog maar voor een half jaar.

Nu de aanpassing van de APV daar waar terreinen verwaarloosd worden die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De gemeente zelf, als eigenaar van een aantal van de rotte plekken, zal met deze aanpassing van de APV gedwongen worden een voorbeeldfunctie te geven. Vragen zijn uiteraard hoe te handhaven, zeker bij partikulieren. Bestuurlijk en ambtelijk zijn de hobbels kennelijk al genomen, de uitvoering zal nu volgen.

Het mag duidelijk zijn, het initiatief van de SP om Landgraaf een beter aanzien te geven, is doorgedrongen in de hoofden en gedachten van bestuur en ambtelijk apparaat. Deze stap gaat weer verder, namelijk in de richting van uitvoering en handhaving.

U bent hier