h

Rotte plek; Hompertsweg

23 juli 2011

Rotte plek; Hompertsweg


In augustus 2006 nam de SP het initiatief om de rotte plekken, de puisten, in Landgraaf aan te pakken. Een initiatief dat unaniem door de gemeenteraad gesteund werd. Diverse puisten zijn aangepakt. Er zijn aanpassingen en de bouwverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gekomen. Prima. Maar er zijn nog steeds teveel plekken over die Landgraaf ontsieren. De aanpak hiervan is verslapt, reden waarom wij aandacht hiervoor blijven vragen; nu de bouwval aan de Hompertsweg.

Deze entree naar Landgraaf wordt al decennia ontsierd door de resten van een voormalig tankstation. Het is onvoorstelbaar dat zoiets, zo lang, een toegangsweg tot Landgraaf kan ontsieren. Al tientallen jaren. Daarom vroegen we hier afgelopen vrijdag aandacht voor.

Zolang het huidig college van GBBL, PvdA en VVD nog niet tot een daadkrachtige aanpak van puisten in Landgraaf komt, zullen we hiervoor actie blijven voeren.

U bent hier