h

foutje van het college of een succes voor de SP?

26 januari 2011

foutje van het college of een succes voor de SP?


Op 12 januari publiceerde het college in Landgraaf Aktueel dat er met ingang van 2011 geen geld meer is voor
- de sanering van milieuhinderlijke bedrijven vanuit de woonomgeving naar een industrieterrein,
- het opknappen van verouderde en leegstaande bedrijfspanden op een van de drie aangewezen gemeentelijke industrieterreinen en
- bijdragen voor het opknappen van 'rotte plekken'.”
Vorige week trof u op deze site een artikel aan met de kop “Het enige wat wordt afgebroken zijn de sociale voorzieningen, niet de bouwvallen. Geen geld meer voor aanpak rotte plekken”.

Nu komt het college met een brief aan alle raadsleden waarin uitgelegd wordt dat aanpak van rotte plekken en saneringen wel nog mogelijk zijn, maar nu vanuit een ander potje. Binnenkort zal de gemeenteraad hier een voorstel over ontvangen.

Een hersteld foutje van het college of een succes voor de SP? Wie zal het zeggen.

U bent hier