h

Boompje planten, viering motie vermindering geluidsoverlast.

9 januari 2012

Boompje planten, viering motie vermindering geluidsoverlast.

AWACS vliegtuig
Vrijdag 13 januari, nee we zijn niet bijgelovig, gaat de SP fractie van Provinciale Staten ’s morgens om 9.00uur een boom planten onder de aanvliegroute van de AWACS vliegtuigen. We willen hiermee vieren dat de motie Jansen (SP) / Neppérus (VVD) over een geluidsreductie met 35% per 1 januari 2012, is aangenomen. De Populier (Populus) is een inheemse boom die snel groeit. We gaan er van uit dat deze boom op deze plek zijn volwassenheid mag bereiken.
Wie wil komen, van harte welkom. Heringsbosch Schinveld.

U bent hier