h

SP Provinciale Staten tegen bomenkap Schinveld

30 april 2008

SP Provinciale Staten tegen bomenkap Schinveld

actie AWACS Minister Cramer is voornemens om nog eens 20 hectare bos nabij Schinveld te kappen. In ruil voor deze bomenkap moet het aantal Awacs vluchten vanaf de nabij gelegen vliegbasis Geilenkirchen worden teruggebracht.
De SP is verbaast over het voorstel van de minister. “Het is schokkend en bedroevend hoe deze Minister opereert in het Dossier Awacs.” Aldus SP Statenlid Elke de Vries.

Inmiddels heeft de SP aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om de minister aan te spreken op haar handelen en alles op alles te zetten om nieuwe bomenkap te voorkomen.

Hieronder de brief aan het college van Gedeputeerde Staten:

Aan het college van Gedeputeerde Staten
en Provinciale Staten van Limburg
Per e-mail: staten@prvlimburg.nl

Via de Voorzitter Provinciale staten van Limburg

Betreft artikel 38 Reglement van Orde
Inzake: Kap in ruil voor minder vlieglawaai

Het voorstel van Minister Cramer van VROM aan de tweede kamer is voorpaginanieuws van het “ Dagblad de Limburger” van 25 april 2008 geweest: De minister wil 20 ha bos kappen zodat de AWACS vliegtuigen makkelijker aan en af kunnen vliegen.
Het is schokkend en bedroevend hoe deze Minister opereert in het Dossier AWACS . Mevrouw Cramer, Minister voor Volkshuisvestiging Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft pas enkele weken geleden gezegd dat zij pas eind van dit jaar zal besluiten of zij al dan niet met de NIMBY procedure voor de resterende 13 hectaren bos in de aanvliegzone van de AWACS basis doorzet.
Deze uitspraak werd gedaan tijdens een hoorzitting bij de Raad van State over de omstreden kwestie. De gemeenten Onderbanken en Brunssum, inwoners van die gemeenten en de actiegroep Stop AWACS eisten dat mevrouw Cramer hun bezwaren tegen de inzet van het machtsmiddel beantwoordt. Mevrouw Cramer wil druk op de ketel houden bij de NAVO.
Het lijkt er op dat de minister is bezweken voor de druk van de NAVO.

De SP vindt sinds jaar en dag dat het uit moet zijn met de vliegbewegingen van de AWACS in het luchtruim boven Limburg. Wij hopen dat de minister ons standpunt overneemt en wij hebben groot begrip voor de mensen uit Onderbanken, uit Brunssum en uit andere gemeenten uit Limburg die de overlast van de AWACS vliegtuigen zat zijn.

Gelet op vorenstaande stellen wij vragen conform ex.Artikel 38 RVO die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

1. Bent u bereid om de Minister van VROM op haar handelswijze in zake het dossier AWACS aan te spreken?

2 .Bent u bereid zich volledig in te zetten dat er geen bomen in Schinveld/ Onderbanken worden verwijderd om het voor de AWACS makkelijker te maken te starten en te landen?

3.Bent u bereid zich volledig daarvoor in te zetten dat er geen AWACS meer toegelaten worden in het Luchtruim boven Limburg?

Met vriendelijke groet
Elke de Vries – Becker voor de SP-fractie Limburg

U bent hier