h

Regioconferentie

12 oktober 2008

Regioconferentie

regioconferentie
Onder voorzitterschap van Peter van Zutphen werd deze bijeenkomst wederom in de Oranjerie in Roermond gehouden. Niet zoals gebruikelijk op de zaterdag, maar nu op de zondag.
Gemeenteraadsleden en fracties leggen verantwoording af aan hun leden. Voor onze afvaardiging in de Provinciale Staten hebben we afgesproken dat deze dit tijdens de regioconferenties doen. Voor de statenfactie was het de eerste keer met de kersvers fractievoorzitter Thijs Coppus

Conclusie mag zijn de Statenfractie op de goede weg is met alternatieven van het huidige provincie bestuur op het gebieden van ruimtelijke ordening, cultuur, jeugdbeleid, verkeer en vervoer.

Het tweede deel van de regioconferentie was de bespreking van de conceptnota “Brand haard aarde”. De discussie werd ingeleid door Tweede Kamerlid Krista van Velzen. De nota is een vervolg op ons beginselprogramma “Heel de Mens”. Dit stuk is een nadere uitwerking van de SP standpunten; alternatieven en ideeën voor mondiale vraagstukken, internationale machtsorde en de internationale rechtsorde en de veranderende internationale instituties.

Een dergelijke bespreking van internationale zaken op een provinciale bijeenkomst lijkt een ver-van-mijn-bed-show. Als SP-ers moeten we echter de uitdaging aan om over onze eigen grenzen heen te kijken.

Voor geïnteresseerden hebben we nog een aantal exemplaren van de conceptnota beschikbaar. Heb je interesse, bel even een bestuurslid.

U bent hier