h
24 juni 2008

AWACS, het gaat maar door.

AWACS vliegftuig “De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgedragen er alles aan te doen om de geluidsoverlast van de Awacs-basis Geilenkirchen met 35 procent terug te dringen. Dat moet de komende jaren gebeuren door het aantal vluchten te verminderen en door aanpassing van de vliegroutes. Brunssum en Onderbanken ondervinden veel hinder van de Awacs-vluchten.

Lees verder
23 juni 2008

In memoriam Henk Brugmans.

Henk Brugmans Ons bereikte het trieste bericht dat Henk, op veel te jonge leeftijd, is overleden.

Lees verder
19 juni 2008

Iedere woning een brandmelder (2) nu met geluidsfragment

brandmelderIn de commissievergadering burgers/middelen van 4 maart j.l. heeft de SP voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedere woning brandmelders beschikbaar te stellen. De burgemeester, als verantwoordelijke voor de brandweer in Landgraaf, had toegezegd om hiernaar een onderzoek te doen maar wil die toezegging nu intrekken.

Lees verder
18 juni 2008

Moties over Awacs verworpen in Tweede kamer

AWACS
De Tweede Kamer heeft drie moties over de Awacs-basis in het Duitse Geilenkirchen verworpen. Een motie van de Partij voor de Vrijheid om vanaf 1 januari geen vluchten meer toe te staan boven Nederlands grondgebied vanwege de geluidsoverlast in Onderbanken en Brunssum, werd alleen gesteund door de SP , GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Lees verder
14 juni 2008

Ierland zegt NEE !

iers bord
Hoe zouden Barosso, Timmermans en al die andere Eurofielen een eventueel Iers JA hebben uitgelegd? Het Ierse NEE tegen het Lissabon-verdrag wordt nu min of meer afgedaan als onbelangrijk. Immers: the show must go on! En de Ieren zijn voor de Europese politieke elite vooral ‘ondankbaar’.

Lees verder
14 juni 2008

Buurten in de Buurt

buurten in de buurt
Het is één van de grootste SP-campagnes ooit: met ruim een miljoen ZO-kranten zijn 140 afdelingen, waaronder uiteraard ook Landgraaf, momenteel op pad. Dit om te weten te komen wat er speelt in de buurten. En om de bewoners te informeren wat de alternatieven van de SP zijn. De afdelingen worden bijgestaan door Tweede en Eerste Kamerleden van de SP. Doel is vooral de buurten te bezoeken die niet behoren tot de veertig PR-wijken van minister Vogelaar en het kabinet. Naast deze wijken zijn er namelijk nog honderden andere wijken in Nederland die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SP vindt alle wijken belangrijk en vooral de mensen die er wonen, daarom is er tijdens alle bezoeken ruim aandacht voor de bewoners. Donderdag 12 juni zou Tweedekamer lid Hans van Leeuwen met onze afdeling meegaan.

Lees verder
4 juni 2008

Brunssum heeft een SP afdeling

gemeentehuis Brunssum
Op 2 juni is de nieuwe Brunssumse SP-afdeling officieel van start gegaan. Tijdens de 1e Ledenbijeenkomst sinds enkele jaren is een enthousiast nieuw bestuur gekozen en werden alle leden opgeroepen mee de buurten in te gaan. Tweede Kamerlid Jan de Wit vertelde als gastspreker wat er nodig is om een sterke afdeling te worden.

Lees verder
4 juni 2008

Zoveelste studie naar overlast Awacs-vliegtuigen

AWACS vliegtuig
L1 bracht vandaag als nieuws: “De NAVO voert de komende acht maanden een nieuwe studie uit naar de overlast van Awacs-vliegtuigen voor bewoners in de gemeente Onderbanken. Dat hebben de ambassadeurs van de 26 NAVO-landen afgesproken.
NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer zal er persoonlijk op toezien dat het onderzoek niet gaat uitlopen, zo beloofde hij in een gesprek aan minister Jacqueline Cramer van Milieu. Ook wordt er onderzocht of er meer vlieg-simulatoren kunnen worden ingezet waardoor er minder wordt gevlogen boven Onderbanken. Volgens minister Cramer staat het onderwerp nu hoog op de Europese agenda.”
Vraag is hoeveel studies nodig zijn voordat er gekozen wordt voor de gezondheid van de inwoners van deze regio en Onderbanken in het bijzonder.

Lees verder
4 juni 2008

Limburgs parlement, is dit serieus of is het misplaatste folklore.

provinciehuis
Vrijdag 30 mei jl. heeft Provinciale Staten unaniem besloten dat zij in de communicatie naar buiten niet meer Provinciale Staten maar Limburgs Parlement genoemd worden. De SP-fractie is hiermee akkoord gegaan, tot mijn droefenis.

Lees verder
3 juni 2008

SP Tweede Kamer vraagt spoeddebat aan over Essent

Paulus Jansen Op initiatief van SP-Kamerlid Paulus Jansen voert de Tweede Kamer woensdag een spoeddebat met minister Bos over de dreigende uitverkoop van Essent. Jansen: “Het kabinet moet snel ingrijpen om de uitverkoop van Essent te voorkomen. Als we niet oppassen komt Essen straks in handen van de jongens die gaan voor het grote geld en daar worden de klanten niet beter van.”

Lees verder

Pagina's