h
20 april 2008

SP Landgraaf zoekt bezorgers

bezorger
In februari van dit jaar heeft de SP voor het eerst een gratis krant uitgebracht. Deze krant wordt 4 keer per jaar verspreid door heel Nederland. De eerste oplage was 1,7 miljoen exemplaren. In Landgraaf is de eerste oplage huis aan huis verspreid. Dit was een hele klus die door een klein aantal mensen is gedaan. Voor de volgende oplage zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen met het bezorgen van 15.000 exemplaren.

Lees verder
19 april 2008

Regioconferentie

regioconferentie april 2008, foto Rudy Nordhausen
Vandaag togen we met z’n vieren naar de regioconferentie in het TheaterHotel de Oranjerie in Roermond. Het eerste deel van de conferentie betrof de evaluatie van de Provinciale Statenfractie over de afgelopen periode. Het tweede ging over de concept nota “GEDEELDE TOEKOMST, voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie” geschreven door de Tweede Kamerleden Sadet Karabulut en Ronald van Raak. Het was een regioconferentie die door aanzienlijk meer mensen bezocht is dan de vorige edities. Er moesten zelfs stoelen van elders bijgeschoven worden.
Op bovenstaande foto is te zien dat SP-ers niet alleen komen om te luisteren. Bij het geven van op- en aanmerkingen en verbetertips stond het soms file voor de microfoon.

Lees verder
19 april 2008

Brief aan college over planten van Platanen

plantaan
Geacht College,
Tijdens de RaadsInformatie Avond (RIA) en het bijbehorende artikel in het Limburgs Dagblad over de herinrichting van de “ruggengraat” spreekt u onder meer over Platanen als bomen die langs deze weg moeten komen. Wij willen met deze brief niet vooruitlopen op onze finale opstelling ten aanzien van dit plan maar willen ten aanzien van de boomkeuze nu al ons standpunt kenbaar maken zodat u daar rekening mee kunt houden

Lees verder
15 april 2008

SP meest in contact met de burger

kontakt

Raadsleden van de SP besteden de meeste tijd aan persoonlijk contact met de burgers van alle politieke partijen. Onderzoekbureau Daadkracht heeft maandag de resultaten bekend gemaakt van een enquête, die zij gehouden hebben onder 3360 raadsleden in Nederland, waaruit dit blijkt. Bovendien besteden SP raadsleden, samen met de raadsleden van de andere linkse partijen, de meeste tijd aan het raadswerk. Een ander opvallend resultaat is dat SP’ers meer tijd steken in internetactiviteiten dan andere partijen.

Lees verder
13 april 2008

Daling woningverkopen Parkstad Limburg

bord te koop

Uit onderzoek van de website www.woningmarktcijfers.nl blijkt dat in het eerste kwartaal van 2008 in Parkstad 11,3% minder woningen zijn verkocht dan in het eerste kwartaal van 2007. Daarmee doet Parkstad het slechter dan het landelijke gemiddelde van 9,5 procent minder verkochte woningen.

Lees verder
11 april 2008

Uitslag van het Richtingendebat 2009 en verder.

richtingenbord

Tijdens de raadsconferentie van 7 april j.l. hebben de leden van de gemeenteraad hun prioriteiten aangegeven waar Landgraaf de komende tijd het geld aan moet uitgeven. Zie hiervoor onze berichtgeving op maandag j.l.. Nu is de uitslag van de enquête bekend geworden dus ook waar de prioriteiten komen te liggen. We hebben de prioriteiten van de SP ernaast gezet voor en vergelijk.

Lees verder
9 april 2008

Awacs-rapport over ernstige lawaaioverlast versneld openbaar

AWACS (c) www.L1.nl

Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, wil een maandag uitgelekt rapport over de ernstige lawaaioverlast door Awacs-vliegtuigen in oostelijk Zuid-Limburg versneld openbaar maken. De Vereniging Stop Awacs in Schinveld is woedend omdat die dan geen inspraak kan hebben. De vereniging kan dan niet regeren op het conceptrapport.

Lees verder
7 april 2008

Richtingendebat over beleidskeuzes 2009 en verder.

bord richtingen

Vanavond is er van 17.00 tot 22.30uur in een raadsconferentie gedebatteerd over de prioriteiten die volgens de gemeenteraadsleden door het college van B & W gehanteerd moet worden. Het was een discussie over de beleidsalternatieven die in een plan van 128 pagina’s werd weergegeven.

Lees verder
7 april 2008

Rapport bevestigt grote overlast Awacs

awacs

Zo'n 41.000 mensen in Oostelijk Zuid-Limburg ondervinden ernstige hinder door de AWACS-vliegtuigen in Geilenkirchen. Dat blijkt uit het concept-gezondheids-belevingsrapport dat L1 in handen heeft. Het rapport is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM. Aan het onderzoek deden ruim 2500 mensen uit negen gemeenten mee.

Lees verder
31 maart 2008

Nota "Gedeelde Toekomst"

nota gedeelte toekomst
Gedeelde Toekomst heeft als ondertitel 'Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie'. Het bestaat uit vijf hoofdstukken waarin onderwijs, wonen en werken centraal staan. Het verhaal bouwt voort op de lijn die de SP al ruim 25 jaar consequent kiest. Daarin staan taalbeheersing, eerlijke kansen en actieve deelname aan de samenleving centraal. Er worden concrete voorstellen gedaan om te komen tot een actief spreidingsbeleid voor scholen en wijken.

Lees verder

Pagina's