h
27 maart 2008

De wereld op zijn kop. Vervolg puisten in Landgraaf.

poster puisten Landgraaf

Eind januari 2008 heeft de SP in Landgraaf opnieuw aandacht gevraagd voor de “puisten” in het Landgraafse landschap. Dit nadat een jaar eerder een initiatief van de SP in de gemeenteraad met applaus aangenomen was. We hebben door middel van een aantal smily’s op krotten en afbraakpanden dit punt opnieuw op de agenda willen zetten. Dit tot ongenoegen van de plaatselijke CDA fractie (oppositie) die hierover een brief aan het college heeft geschreven.

Lees verder
25 maart 2008

RaadsInformatieAvond over nieuw Carré; uitslag enquête SP wordt op hoofdlijnen gevolgd.

Schets nieuw Carré aan de Markt Schaesberg

De leden van de gemeenteraad werden vanavond geïnformeerd over de stand van zaken rond een nieuw Kennis- en Informatie en Adviescentrum (lees bibliotheek nieuwe stijl), het nieuw te bouwen Carré en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het zwembad In de Bende. Gezien de betrokkenheid van de Landgraafse SP in het verleden over Carré, waren onze verwachtingen hierover bijzonder gespannen.

Lees verder
25 maart 2008

SP Landgraaf gaat interactief

stempotlood
Met de rubriek "vraag van de maand", zie linkerkolom, wordt de SP-Landgraaf site nog meer interactief. Over actuele en soms minder actuele zaken wordt de bezoeker van de site gevraagd zijn mening te geven. Meestal blijft deze pol een maand lang in de lucht maar als de actualiteit anders vraagt, wordt ons polleke snel aangepast.

Lees verder
22 maart 2008

Service website SP Landgraaf uitgebreid.

bord werk in uitvoering
SP Landgraaf blijft verder bouwen aan haar website. Het item “AGENDA” is toegevoegd aan de website (linker kolom) en verder is de mogelijkheid gecreëerd om alle teksten op de nieuwspagina af te luisteren.
We hopen de bezoekers van onze site met deze opties nog meer van dienst te zijn.

Lees verder
14 maart 2008

Werkbezoek aan de bibliotheek in Veghel

bieblogo
Als voorbereiding op de besluitvorming die binnenkort door de gemeenteraad moet gebeuren over een nieuwe bibliotheek is een werkbezoek gebracht aan de bibliotheek in de gemeente Veghel (Noord-Brabant). Deze gemeente is qua inwonersaantal vergelijkbaar met Landgraaf en heeft een zelfstandige bibliotheek die landelijk hoog scoort.

Lees verder
11 maart 2008

Tussenbalans coalitie Landgraaf: “Omzien en Bijsturen”

persconferentie tussenbalans; van links naar rechts Ton Ancion (GroenLinks), Alex Schiffelers (GBBL), Jan Bonten (PvdA) en Jeannie Berg (SP))

In januari 2008 zijn door de coalitiepartijen van Landgraaf (GBBL, PvdA, GroenLinks en SP) gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties. De voornaamste resultaten hiervan worden in een tussenbalans weergegeven. Hierin komen punten naar voren die ten opzichte van het coalitieconvenant meer aandacht behoeven in de resterende raadsperiode maar ook de waardering voor hetgeen is bereikt. Deze tussenbalans heeft de welluidende naam “Omzien en Bijsturen” gekregen.

Lees verder
9 maart 2008

Schouw van kwaliteit wegen in Landgraaf.

schouw wegen
Vooruitlopend op de behandeling van de rapportage over de kwaliteit van de Landgraafse wegen in de raad van maart hebben raadsleden een schouw van de openbare ruimte aangeboden gekregen door wethouder Freed Janssen en enkele ambtenaren.

Lees verder
7 maart 2008

flyeractie bij het Eijkhagencollege

foto flyeren Eijckhagencollege
In het hele land is protest te horen van leerlingen, ouders, leraren en schoolleidingen, en nóg houdt staatssecretaris Van Bijsterveldt vast aan de 1040 urennorm. Ophokken is geen oplossing, werk aan de kwaliteit! In Landgraaf staan we hier natuurlijk helemaal achter en hebben flyers uitgedeeld aan bij het Eijkhagencollege (locatie Eijkhagenlaan).

Lees verder
3 maart 2008

Iedere Landgraafse woning een brandmelder.

brandmelderIn de commissievergadering burgers/middelen heeft de SP voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedere woning brandmelders beschikbaar te stellen. De burgemeester heeft toegezegd om een onderzoek hiernaar te doen.

Lees verder
29 februari 2008

SP-krant 'NU - Voor Een Beter Nederland'

Nu cover klein
Andere partijen informeren de burger alleen in verkiezingstijd, wij doen dat het hele jaar. De SP-krant 'NU - Voor Een Beter Nederland' met een eerste oplage van 1.750.000 werd in februari door vele SP-afdelingen verspreid bij stations, op markten én huis-aan-huis. In Landgraaf gingen er 15.000 kranten de brievenbussen in.

Lees verder

Pagina's