h

Actie voeren loont: Zonneweide Akerweg komt er niet!

9 maart 2021

Actie voeren loont: Zonneweide Akerweg komt er niet!

Foto: Gemeente Landgraaf / www.landgraaf.nl/zonneweide-akerweg

Het zonnepark aan de Akerweg in Ubach over Worms komt er definitief niet. Dat heeft het Landgraafse college aan de gemeenteraad laten weten. Volgens de SP is dat een belangrijke overwinning voor de inwoners van Waubach-oost en Rimburg, die een petitie waren gestart en inmiddels ruim 800 steunbetuigingen tegen de komst van het zonnepark hadden ontvangen. SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg: “Dat het zonnepark aan de Akerweg niet doorgaat is een goede zaak. Maar het is tegelijkertijd ook belangrijk dat het gemeentebestuur lering trekt uit de weerstand die er onder de inwoners leeft ten aanzien van zon- en windmolenparken. Zonder draagvlak kan de energietransitie die nodig is om klimaatverandering aan te pakken niet plaatsvinden.”

Het Duitse bedrijf Kronos Solar had aan Burgemeester en Wethouders een plan voorgelegd voor het realiseren van een zonneweide van circa 10 hectare, ongeveer 27.000 zonnepanelen, aan de Akerweg. Op 26 januari heeft het college aan de gemeenteraad laten weten dat zij had besloten hier in principe positief tegenover te staan, tekende een principeakkoord en stelde daarbij een aantal voorwaarden. Het college stelde daarbij onder andere, dat goede communicatie met omwonenden cruciaal zou zijn en een van de belangrijkste randvoorwaarden.

Fractievoorzitter Marc van Caldenberg: “Bij die communicatie is het fout gegaan. Tijdens de online bewonersbijeenkomst werd er onvoldoende ruimte door omwonenden ervaren om hun inbreng te kunnen leveren. Toen de gemeenteraad vooraf werd geïnformeerd heeft de SP nadrukkelijk hiervoor aandacht gevraagd. Ondanks deze waarschuwing vooraf zijn Kronos en het college van Landgraaf er niet in geslaagd dit op een overtuigende wijze te realiseren. Men heeft vooraf een verkeerde inschatting van het draagvlak voor dit plan gemaakt.”

De bewonersbijeenkomst was voor de inwoners van Waubach Oost, uit de directe omgeving van de Akerweg, de aanleiding om een petitie te starten. Ze zagen dit zonnepark niet zitten, want dit zou ten koste gaan van kostbare natuur, een bedreiging vormen voor de dieren en de leefbaarheid van de omgeving aantasten. De petitie werd binnen enkele dagen door ruim 800 mensen ondertekend.

Na al deze weerstand informeerde het college op 16 februari de gemeenteraad dat was gebleken dat er onvoldoende draagvlak voor dit plan bestond. Van Caldenberg: “Dat er onvoldoende draagvlak voor dit plan bestond is niet verrassend. Er was weerstand, en de communicatie met de inwoners liep mis. Bovendien kun je je de vraag stellen of al deze zon-  en windparken in het buitengebied wel een oplossing vormen voor het klimaatprobleem. Natuur, landbouw en wandelgebieden opofferen om buitenlandse datacenters of zware industrie van stroom te kunnen voorzien is het paard achter de wagen spannen. De SP ziet veel meer kansen in zonnepanelen op daken van huizen en het aanpakken van de energieverslindende industrieën om te verduurzamen. We hopen dat het Landgraafse college deze opvatting met ons deelt en van zijn gemaakte fouten leert.”

Reactie toevoegen

U bent hier