h

De laatste reguliere raadsvergadering

7 februari 2010

De laatste reguliere raadsvergadering


Donderdag was de laatste geplande raadsvergadering van deze periode. De agenda was kort maar er kwam op het laatste moment nog de vraag voor een interpellatiedebat. Fractie Silvertand had de behoefte om de wethouder “aan de tand te voelen”. Normaal wordt een vraag voor een interpellatie altijd toegestaan. De vragen die hij vooraf schriftelijk stelde waren echter al eerder in een commissievergadering behandeld en zijn andere vragen gingen over zaken waarover de wethouder niet gaat. Om deze reden was een overgrote meerderheid (22) tegen het voeren dit debat. Silvertand was zo overrompeld dat hij stampenvoetend en briesend de raadsvergadering verliet.

Op het laatste moment was ook nog een agendapunt toegevoegd, namelijk de vraag van de provincie Limburg om de start tijdrit Espoirs en de start van de tijdrit dames junioren te organiseren. Extra kosten € 75.000,=.

De gemeente Beek heeft vanwege de kosten afgehaakt. Vandaar dat deze vraag bij Landgraaf kwam. Landgraaf is tijdens de WK wielrennen in 2012 al doorkomstplaats voor de professionals, gastgemeente breedtesportactiviteiten en start en finishplaats van een toertocht.

Een ruime meerderheid van de raad vond het een prachtige kans op Landgraaf “op de kaart” te zetten. De SP bracht hier tegen in dat bij dit soort wedstrijden er weinig belangstelling is, de televisiebeelden enkel de derailleurs en de kuiten laten zien en nauwelijks iets van Landgraaf en het niet past dat deze raad nu nog over begrotingsruimte van de volgende raad gaat beschikken. De volgende raadsperiode zal er hard bezuinigd moeten worden.

De andere twee punten op de agenda gaven nauwelijks aanleiding tot discussie.

U bent hier