h

Actie van de fractie

7 november 2007

Motie gratis openbaar vervoer (unaniem aangenomen)

Gratis openbaar vervoer, vergadering van 7 november 2007.

Lees verder
15 januari 2007

Faillissement Mondo Verde

We gaan in dit onderdeel dit keer eerst terug in de tijd, toen de strategienota 2005-2015 “Groeten uit Landgraaf “ werd vastgesteld. Aan de orde was destijds het vastleggen van de strategie waar landgraaf de komende 10 jaar op wilde inzetten. Er kwamen verschillende onderwerpen in terug, waaronder ook park Gravenrode. De SP fractie is hiermee toen akkoord gegaan, maar heeft zich het recht voorbehouden op bepaalde onderdelen, als die in de toekomst aan de orde kwamen, tegen te kunnen stemmen! Nu Mondo Verde failliet is gegaan is een moment gekomen dat de SP fractie hiervan gebruik kan maken. Dit omdat in het verleden de SP vele malen actie heeft gevoerd voor het behoud van het natuurgebied in Strijthagen. We zijn toen met succes in actie gekomen om de geplande vakantiebungalows tegen te houden bij de Raad van State!

Lees verder
18 november 2006

De verkiezingen

De verkiezingen staan voor de deur op 22 november. Nederland staat voor een belangrijke keuze. Wordt Nederland nu nog harder en liberaler? Of maken we Nederland nu echt beter, menselijker en socialer? De keus is aan de kiezer. Het gaat goed met de SP in de opiniepeilingen. Zo goed zelfs, dat we de VVD voorbij zijn gestreefd en in de buurt komen van de PvdA. Maar peilingen blijven maar peilingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier