h

De wereld op zijn kop. Vervolg puisten in Landgraaf.

27 maart 2008

De wereld op zijn kop. Vervolg puisten in Landgraaf.

poster puisten Landgraaf

Eind januari 2008 heeft de SP in Landgraaf opnieuw aandacht gevraagd voor de “puisten” in het Landgraafse landschap. Dit nadat een jaar eerder een initiatief van de SP in de gemeenteraad met applaus aangenomen was. We hebben door middel van een aantal smily’s op krotten en afbraakpanden dit punt opnieuw op de agenda willen zetten. Dit tot ongenoegen van de plaatselijke CDA fractie (oppositie) die hierover een brief aan het college heeft geschreven.

We zijn als SP op onze vingers getikt. Ons is door de burgemeeester en locosecretaris op 25 maart j.l. te kennen gegeven dat als gevolg van van artikel 2.4.2 eerste lid onder a van de algemene plaatselijke verordening het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op een gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken of te laten aanplakken of op andere wijze aan te brengen of te laten aanbrengen.

We zijn hiervan, u begrijpt dit, bijzonder onder de indruk.

Uiteraard zijn we als SP afdeling nog veel meer onder de indruk omdat een bestraffing van een hechtenis van drie maanden of een geldboete in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook blijkt dat er bestuursdwang mogelijk is.

Beste mensen. Het is kennelijk legitiem dat krotten, bouwkundige gewrochten en bouwvallen jarenlang het aangezicht van Landgraaf in ernstige mate verontreinigen. Het is vervolgens niet toegestaan hier een poster, formaat A3, op te plakken om dit aan de kaak te stellen. Ehhhh ….. een aantal van die bouwvallen zijn overigens eigendom van de gemeente!

Tot slot vraagt de burgemeester en locosecretaris er ons dringend op toe te zien dat er geen politieke reclame van onze partij wordt geplakt op plaatsen waar dit verboden is.

Beste burgemeester, we doen ons best! Als SP betreuren we het dat deze gemeente kennelijk een tandeloos monster is dat bouwvallen niet kan aanpakken maar het hierop aanplakken van een vrolijk bedoelde poster wel kan verbieden.

brief collegebrief college  pagina 2

U bent hier