h

RaadsInformatieAvond over nieuw Carré; uitslag enquête SP wordt op hoofdlijnen gevolgd.

25 maart 2008

RaadsInformatieAvond over nieuw Carré; uitslag enquête SP wordt op hoofdlijnen gevolgd.

Schets nieuw Carré aan de Markt Schaesberg

De leden van de gemeenteraad werden vanavond geïnformeerd over de stand van zaken rond een nieuw Kennis- en Informatie en Adviescentrum (lees bibliotheek nieuwe stijl), het nieuw te bouwen Carré en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het zwembad In de Bende. Gezien de betrokkenheid van de Landgraafse SP in het verleden over Carré, waren onze verwachtingen hierover bijzonder gespannen.

Een eerder idee om een nieuw Carré samen met een brede school te maken lijkt geen haalbare kaart te zijn. Wat wel haalbaar lijkt is een nieuw multifunctioneel centrum aan de Markt, variant 3. Dit op de plek waar nu nog een drogist en chinees restaurant gevestigd zijn.

Als de uitslag van de enquête van de SP onder de bevolking van Schaesberg van verleden jaar even in herinnering halen: Ruim 95% van de bevolking was voor een nieuw Carré in het centrum. Dit plan komt hier 100% aan tegemoet.
Als we een andere belangrijke conclusie van onze enquête bekijken zien we dat ruim 90% vond dat het nieuwe centrum ruim van opzet moet zijn en plaats moet bieden aan veel verenigingen en activiteiten. Ook hieraan komt variant 3 tegemoet.

Tijdens deze RaadsInformatie Avond werden geen besluiten genomen. Wel is duidelijk dat de meerderheid van de gemeenteraad een voorkeur heeft voor variant 3. Verder besluitvorming vind nog plaats via commissievergadering, raadsopdracht en raadsvergadering.

Een heel belangrijke stap is gezet. Inwoners van Schaesberg, proficiat!!!

U bent hier