h

Er zijn nog steeds puisten in Landgraaf

25 januari 2008

Er zijn nog steeds puisten in Landgraaf

foto van gebouw beplakt met postersHet is alweer meer dan een jaar geleden dat de SP het gemeentebestuur een nota aanbood, over de puisten in Landgraaf. Ondanks dat de gemeenteraad en B & W hier enthousiast over waren, zijn er nog steeds teveel van deze plekken. Met ludieke posters op de panden die het beeld van Landgraaf verpesten vraagt de SP opnieuw aandacht voor dit probleem.

voorbeeld van posterWij vragen opnieuw aan het college van B & W te komen tot een invulling van plekken in de gemeente die nu als puisten betiteld kunnen worden. Invulling, tijdelijk of niet, zodat zij een meerwaarde krijgen in plaats van de puisten van nu. Op veel plekken liggen bouwterreinen maanden, zelfs jaren te wachten op activiteit. Het onkruid staat er soms meters hoog. Afgesloten door slordig neergezet hekwerk, ziet het er vreselijk uit. Leegstaande gebouwen die niet gesloopt worden door een bulldozer, maar wèl door het weer en inbrekers. Met graffiti wordt het aanzien er niet beter op. Panden en bouwterreinen zonder activiteit dragen in hoge mate bij tot een onveilige, onprettige en ongezonde leefomgeving. Het past een gemeente als Landgraaf - welke zich naar buiten op een geheel andere wijze in de etalage wil zetten - niet, om bij de pakken neer te blijven zitten.
Als oplossing stelt de SP voor om:

  • Panden die op de nominatie staan om afgebroken te worden, zo spoedig mogelijk te slopen. Dit voorkomt graffiti, ongedierte, kraak, braak en brand. Leegstaande panden dragen toe aan een gevoel van onveiligheid.
  • Het ontstane braakland ten minste te egaliseren, in te zaaien met gras, er een bank neer te zetten of er een trapveldje van te maken.
  • Met wijk- en buurtverenigingen te overleggen hoe zij de (tijdelijke) inrichting willen zien. Creativiteit en variatie in dezen komt de hele woon- en leefomgeving ten goede.
  • Plekken (tijdelijk) opnieuw inrichten. Dit kan een hangplek voor jongeren zijn, een gelegaliseerde graffitiplek, etc. Ook zou de academie voor beeldende kunsten gevraagd kunnen worden voor een tijdelijke inrichting.
  • Woningeigenaren en/of projectontwikkelaars die meewerken aan de herinrichting, te ‘belonen’ met een voortvarende afhandeling van vergunningen of andere faciliteiten.
  • Woningeigenaren en/of projectontwikkelaars die niet meewerken via een verordening, te dwingen het aanzien van Landgraaf aantrekkelijk te houden.
  • De gemeente, daar waar zij zelf eigenaar is van panden of gebieden, hier een goed voorbeeld te geven.

U bent hier