h

Kakert krijgt welverdiende opknapbeurt!

28 maart 2009

Kakert krijgt welverdiende opknapbeurt!


Het is binnenkort afgelopen met de dichtgetimmerde ramen en leegstaande panden aan de Moltweg die nu nog het beeld van de Kakert bepalen. Dit is de voorlopige conclusie die getrokken mag worden uit de commissievergadering grondzaken van woensdag 25 maart. De SP gaf aan dat het goed is dat dit gedeelte van de Kakert nu eindelijk wordt aangepakt. De inwoners van de Kakert verdienen beter dan de aanblik waar ze nu tegen aankijken. De SP heeft de afgelopen jaren het aanzicht van de Kakert op de agenda gezet op verschillende manieren, met resultaat zo blijkt nu.

In augustus 2006 diende de SP het initiatiefvoorstel “de rotte plekken van Landgraaf” in en deze werd alom omarmd. De bedoeling was om panden, bijvoorbeeld de panden langs de Moltweg, die leegstaan en op de nominatie staan om toch te slopen dit dan zo snel mogelijk te doen. Leegstand draagt niet bij aan de leefbaarheid van een wijk.

Begin 2008 brachten wij dit nogmaals onder de aandacht. Deze keer doordat er posters op de “rotte plekken” werden geplakt om de panden een beter aanzien te geven. Gelukkig levert deze inspanning nu het welverdiende resultaat voor de Kakert.

Het voorstel om de “nieuwe” Kakert op te knappen is aangepast vanwege de omstandigheden op de woningmarkt ten opzichte van het originele plan uit 2004. Dit betekent onder andere dat de woningen die liggen aan de Aartshertogenlaan en de Johan van Oldebarneveldtstraat gewoon blijven staan. Hiermee is het plangebied in stuk kleiner geworden.

De sloop van de panden aan het Jan de Witplein vind vrijwel direct na het akkoord van de gemeenteraad op 9 april plaats, zo deelde de wethouder mee. Een aantal panden aan de Moltweg moeten eerst worden gekocht door de gemeente wat iets meer tijd in beslag zal nemen. Ook woningcorporatie Hestia neemt deel aan het project en zal een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Zij bouwen ook een aantal woningen gericht op zorg. Ook de verkeerssituatie en de sociale voorzieningen worden in het plan aangepakt. De SP is net als de meeste partijen ook van mening dat deze voorzieningen niet eerst gesloopt moeten worden en vervolgens pas worden teruggebouwd want dan vertrekken de gebruikers. In de planning is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Een aantal woningen zal worden teruggebouwd door de gemeente in de de prijsklasse tussen 180.000 en 210.000 euro. Dit zullen maximaal 10 woningen zijn, maar minder ligt eerder in de lijn der verwachtingen. De SP was hierover in de commissie wel kritisch. “Wie moet dit gaan betalen?” In een tijd van stijgende werkloosheid en beperkte werkgelegenheid in onze regio lijkt ons dit aan de hoge kant. We moeten bouwen naar behoefte. De wethouder gaf aan hier nog eens kritisch naar te kijken. De suggestie om dan in ieder geval aan de onderkant van deze klasse te gaan zitten nam hij mee.

De commissie was het woensdag nagenoeg unaniem eens met het voorstel van het college, alleen het CDA maakte nog een voorbehoud.

U bent hier