h

Carré doel en verwerking van enquête

21 mei 2007

Carré doel en verwerking van enquête

Hoe gaat het verder nadat de enquêtevragen zijn opgehaald? Het is praktisch onmogelijk om een enquête op deze schaal handmatig te verwerken. De computer brengt hier uitkomst. We hebben speciaal voor dit doel een programma geschreven.

De SP neemt met deze enquête geen vooringenomen standpunt in. Het is wel de bedoeling een zo getrouw mogelijke afspiegeling te krijgen hoe de Schaesbergse inwoners denken inzake een mogelijke nieuwbouw van Carré. Het onderzoek is niet verklarend maar beschrijvend.

Alle formulieren worden één voor één ingevoerd in het programma. Het programma geeft een invoernummer per formulier. Dit nummer wordt op het betreffende enquêteformulier geschreven waardoor controle van de invoer achteraf mogelijk is.

De eerste vragen op het formulier gaan over naam, adres en e-mailadres. In de begeleidende tekst staat dat diegenen die dit invullen van de SP later een beknopte uitslag van de enquête krijgen toegezonden.
Door in het programma deze gegevens in te voeren kunnen later adresstickers gemaakt worden wat de bezorging vergemakkelijkt.
Overigens worden de naam en adresgegevens alleen gebruikt om de invullers van de vervolggegevens van deze enquête te voorzien, nergens anders voor.

Vraag 1 tot en met 4 zijn eenduidig. We hebben bij de formulering van de vragen getracht deze neutraal te formuleren.

Bij 5 wordt gevraagd:”Welke opmerkingen wilt u ons over dit onderwerp verder meegeven?” De antwoorden die hier ingevuld worden, worden volledig in het programma overgenomen. Zo ook sommige opmerkingen die bij de andere vragen staan.
In een verslag dat we van de enquête gaan uitbrengen zullen deze teksten een plek krijgen.

U bent hier