h

Carré, Ja of Nee

30 mei 2007

Carré, Ja of Nee

Op 23 mei hebben wij met een groot aantal mensen de enquêteformulieren van carré in de hele wijk Schaesberg bezorgd. Dit was echter niet in één avond gelukt, zodoende hebben wij een dag later de resterende formulieren verspreid.

Hierbij willen wij allen heel hartelijk danken voor de hulp om de enquêteformulieren in te werpen, maar ook daarna op te halen en vervolgens te verwerken. Cindy, Hiltje, Peter, Jo, Rinus, Marc, Samuel, Dionne, Mike, John, Frank, Harrie, Hans, Rob, Frits, Jeanny, Ben, Annemie, Thea, Ger, Paul,en last but not least Ingrid. Ook een bijzonder woord van dank aan Stefan, Jennifer van de afdeling Heerlen en onze jongerenafdeling Rood. Zonder jullie hulp was dit nooit zo goed verlopen!
Van de andere kant hebben we begrepen dat het college van mening is dat wij de plank mis slaan. Wij zien hun reactie graag tegemoet.
29 mei is een extra bestuursvergadering. De eerste resultaten van deze enquête zullen dan voorgelegd worden.

U bent hier