h

Carré Ja of Nee (7)

1 juni 2007

Carré Ja of Nee (7)

“Vol met onjuistheden en daarom misleidend”, zo vat wethouder Harry Leunessen de begeleidende brief bij de enquête over een nieuw Carré samen.
De wethouder vind de enquête op zich niet verkeerd. Hier zijn we mee ingenomen. We zijn hard aan de slag om alles te verwerken en zullen de uitslag aan het college en de gemeenteraad aanbieden. Wij verwachten dat de uitkomsten van de enquête een flinke beleidsondersteuning zullen zijn. Een dergelijk onderzoek door een bureau zou de gemeente handen met geld gekost hebben. Wij bieden het gratis aan met dank aan vele vrijwilligers.

Toch willen we kort reageren op de onjuistheden die in de begeleidende brief zouden staan. De wethouder geeft aan dat het er 'slechts' 20 verenigingen gebruik maakten van Carré. De SP beweert dat het er 55 waren. Nu kan het zijn dat beide cijfers juist zijn. Wij gingen uit van een aantal verenigingen dat aanwezig was op het moment dat er nog geen sprake van afbraak van Carré was en nog geen verenigingen al uit zichzelf een ander heenkomen zochten. Ook namen we de clubs en verenigingen mee die via de Daniëlstraat hun ingang tot Carré hadden. Niet verkeerd of misleidend, maar gewoon een ander moment van tellen lijkt ons.


We schreven over een boekwinst van 1.278.000,-. De wethouder geeft hierover een goede uitleg. Toch bevreemd het ons dat dit bedrag niet terug te vinden is als (toekomstige) vordering op de projectontwikkelaar. De gemeente heeft een vordering van dit bedrag op de projectontwikkelaar.
Ten aanzien van de reserve voor het exploitatietekort, heeft de SP een steek laten vallen. Wij willen dit ruiterlijk toegeven. Het was een leesfout onzerzijds van een brief aan het college van 09-11-2004 aan het college waarin voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren voor de exploitatie. Onze excuses hiervoor en tevens verklaring waar we aan dat bedrag komen.


De SP heeft in de enquête gevraagd of gemeente moet zorgen of de kosten voor de gebruiker, huurprijs consumpties) laag moeten zijn. De wethouder heeft hier een eigen zijn verhaal over. Natuurlijk zijn verenigingen niet bereid om een exploitatietekort voor hun rekening te nemen. Dit is een open deur. Als mensen aangeven dat zij vinden dat de gemeente moet zorgen voor betaalbaarheid dan is het evident dat zij hier een gemeentelijke inspanning willen zien. Dit kan uiteraard op vele manieren, creativiteit wordt gevraagd.

Als de SP beweert dat het vorig en huidig college nauwelijks iets ondernomen heeft om te komen tot een nieuw Carré en de wethouder beweert dat de werkelijkheid anders is, dan hebben we hier weer een verschil van visie. Uiteraard is er een en ander aan gesprekken en nota's gebeurd. Wat er niet is gebeurd zijn resultaten. Kort samengevat: verenigingen zijn in 2004 beloofd dat zij konden terugkeren en is van de gemeenteraad een opdracht aan het college gegeven om te komen tot de realisatie van een nieuw Carré. Huidige stand van zaken is dat er in september 2007 een rapport aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Wat de SP graag wil is geen rapporten maar uitvoering van
eerdere beloften en raadsbesluiten.

Als SP zijn we van mening dat het politieke willen eerder is dan het financiële kunnen. Dus laten we niet in eerste boekhouder spelen maar uitgaan wat de wens van de mensen is. Daarom ook deze enquête

Ja, er was in de begeleidende brief bij de enquête één fout geslopen. Nogmaals excuses hiervoor. Was ons verhaal hierdoor verkeerd en misleidend, wij denken van niet.
Hebben we Schaesberg op het verkeerde been gezet, onjuistheden verteld? Wij denken van niet.
Willen wij de mening van inwoners van Schaesberg in de besluiten laten meewegen? Zeker weten.

Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier