h

SP Landgraaf start onderzoek naar Carré

28 juni 2007

SP Landgraaf start onderzoek naar Carré


De SP Landgraaf houdt een grootschalige enquête onder de inwoners van de wijk Schaesberg over de wenselijkheid van een nieuw sociaal-cultureel centrum.

Ruim twee jaar geleden hebben de 55 verenigingen die gebruik maakten van Carré dit pand moeten verlaten. Zij kregen de belofte dat zij konden terugkeren naar een nieuw gebouw. Er is geld gereserveerd maar er zijn diverse signalen dat een nieuwbouw op losse schroeven staat. De SP gaat de inwoners vragen wat hun mening is. Wordt het een nieuw Carré, Ja of Nee.

In de enquête wordt gevraagd hoe belangrijk men een multifunctioneel centrum vind. Ook wordt gevraagd aan te geven welke omvang het centrum zou moeten hebben, welke plek een eventuele nieuwbouw moet komen en een vraag over de kosten voor gebruikers.

Voor de zomervakantie zal het accommodatiebeleid van Landgraaf in de gemeenteraad behandeld worden. In september zal er een nota van de wethouder over een – al dan niet – Carré komen.
De wijk Schaesberg kent bijna 8000 woningen met ca. 17.000 inwoners. De SP verwacht dat de inwoners zelf heel goed kunnen aangeven wat hun wens is, vandaar deze enquête.

De SP Landgraaf gaat dinsdagavond 15 mei de hele wijk Schaesberg van bovenstaande informatie voorzien en een enquêteformulier afgeven. Het enquêteformulier wordt tussen woensdag 16 en woensdagavond 23 mei opgehaald. Ook kan het formulier op verschillende adressen ingeleverd worden.

Wat feiten op een rij.

 •   Carré is als gebouw afgebroken. 55 verenigingen moesten verhuizen. Zij zouden kunnen terugkeren naar een nieuw gebouw.
 •   De gemeenteraad heeft in december 2004 aan het vorige college van B&W de opdracht gegeven om te komen tot een nieuw Carré. Van deze opdracht hebben het vorige én het huidige college zich nauwelijks tot niets aangetrokken.
 •   De boekwinst van Carré van € 1,278,500,-- is volledig gestort in een bestemmingsreserve voor een nieuw Carré. Dit bedrag is in de huidige begroting niet meer terug te vinden.
 •   Ter dekking van het exploitatietekort zou ook nog eens een bedrag van € 639,250,-- uit de algemene reserve voor een nieuw Carré gereserveerd worden. Ook dit bedrag zien we niet meer terug in de begroting.
 •   Nog steeds is er geen enkel concreet plan voor een nieuw sociaal-cultureel centrum. Een recente zogenaamde ‘ambtelijke verkenning’ luidde: “Het zal wellicht mogelijk zijn om een toekomstig Carré in het bestaande gebouw van wijkcentrum 't Eikske te plaatsen. Dit betekent dat de Wendelwiek- Naoberhoes te zijner tijd geamoveerd (lees: gesloopt) wordt en dat er géén ander Carré komt. Alle sociaal- culturele functies van Schaesberg-midden en Schaesberg-Eikske worden geconcentreerd op de locatie van wijkcentrum ’t Eikske.” (uit het verslag van de commissievergadering grondzaken dd. 26-03-2007).
 •   Kortom: ruim twee jaar na de gedwongen verhuizing is er nog niets bekend over de nieuwbouw.

  Onze indruk is dat sommige verenigingen tevreden zijn met hun huidige huisvesting. Sommige zijn dit niet. Andere verenigingen zitten in een pand dat ook weer op de nominatie staat afgebroken te worden. Soms werd hun mening gevraagd, maar in veruit de meeste gevallen niet. Feit is, dat de sociaal–culturele activiteiten in Schaesberg intussen al twee jaar verdeeld over diverse locaties zonder enige samenhang.

  Voor nadere informatie:

  De SP fractie:
  Jeanny Berg-Lamers, tel. 06-50816488 of
  Ben Rewinkel, 06-51724158

 • U bent hier