h

Silvertand schiet losse flodders, de SP niet!

24 februari 2010

Silvertand schiet losse flodders, de SP niet!

SP Landgraag Carre
De SP vindt dat raadslid Marc Silvertand, van de gelijknamige fractie, de feiten over een nieuw Carré en zijn eigen onderbuikgevoelens tegenover de SP moet scheiden. Dat hij het gedachtegoed van de SP niet deelt heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit is niet vreemd voor een ex-VVD'er. Ook de toon en de wijze waarop hij invulling geeft aan het zijn van raadslid die hij structureel kiest, deelt de SP niet. Maar dat wil niet zeggen dat we een discussie met hem, en ieder ander, uit de weg willen gaan. Wij willen iedere discussie, en zeker als het gaat over een nieuw Carré, met hem voeren op basis van feiten. De vraag is alleen of Silvertand dit zelf wel wil óf dat hij uit is op politiek gewin over de hoofden van verenigingen en inwoners van Schaesberg? Silvertand beschuldigd op zijn weblog de SP ervan dat wij een nieuw Carré de nek om hebben gedraait. Wij vinden dit een belachelijke beschuldiging. En erger nog: hij onderbouwt deze beschuldiging niet eens met feiten en claimt toch de waarheid te vertellen. Dit vraagt om een duidelijke reactie van de SP.

Silvertand beweert in de titel van zijn stuk dat de SP Carré de nek heeft omgedraaid. Maar wat nu opvallend is, is dat hij nergens in de rest van zijn stuk uitlegt waarom hij dit beweert. Dit is niet alleen vreemd, maar ook onfatsoenlijk om te doen omdat het bewust vals beschuldigen nu eenmaal niet mag. Daarnaast kloppen de zaken die hij verderop in de tekst noemt niet of is van de informatie de betrouwbaarheid twijfelachtig.

In 2005 zouden er concrete plannen voor de nieuwbouw van Carré zijn. Toen maakte zowel hij, als VVD'er, als de SP deel uit van de coalitie. De SP was toen en nu niet op de hoogte van concrete plannen die er in 2005 zouden zijn en we geloven ook niet dat deze er zijn. Wij nodigen Silvertand dan ook uit om deze plannen aan ons te laten zien als ze bestaan. En als die plannen er al waren, dan roept dat de volgende vraag op: Waarom is door het College van destijds maar een deel van de gemeenteraad geinformeerd? En waarom Silvertand wel en anderen niet?

Op basis van de informatie die we tot op de dag van vandaag hebben als SP klopt de bewering van Silvertand dat Carré verder weg dan ooit zou zijn absoluut niet. Nadat de SP in mei 2007 een enquete (voor uitslag zie website 3e kolom) heeft goed onder de inwoners van Schaesberg kwam de nieuwbouw van Carré weer hoog op de politieke agenda. Dit bleek toen de raad later in het richtingendebat hier gemiddeld de hoogste prioriteit aan gaf. Vanaf dat moment zijn er veel stappen gezet en is een onteigeningsprocedure het enige wat een nieuw Carré op dit moment nog in de weg staat. Dat is het resultaat van onze enquete en daar zijn wij trots op. Vooral omdat er meer dan 1300 mensen aan deze enquete deelnamen en deze een duidelijk signaal afgaven. Maar ook omdat wij onderzoek doen onder onze inwoners, en daarmee onze beweringen onderbouwen. Als wij schieten, dan missen we niet.

SP Landgraaf Carre

Silvertand schiet alleen maar met losse flodders met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. De twee SP-raadsleden zette Carré tijdens het eerder genoemde richtingendebat op plaats 1. Welke plaats Silvertand gaf zullen we nooit met zekerheid weten, omdat dit anoniem plaatsvond waar de SP zich tegen verzette. De uitslag was dat er 2 raadsleden, de SP-raadsleden dus, waren die Carré op de eerste plaats hadden gezet. Je kunt concluderen dat toen Carre voor Silvertand minder belangrijk was, dan nu kort voor de verkiezingen. Hij verwijt nu het huidige College traagheid in dit dossier, terwijl hij toen zelf andere dingen belangrijker vond. Maar waarschijnlijker is dat hij niet van mening is verandert, en nog steeds andere prioriteiten heeft dan dat hij u wilt doen geloven. Voor de SP heeft Carré steeds de hoogste prioriteit.

U bent hier