h

Licom faalt bestuurlijk bijzonder ernstig

18 februari 2011

Licom faalt bestuurlijk bijzonder ernstig


De raadsleden zijn per brief door het college geïnformeerd over de trieste financiële ontwikkelingen bij Licom. De begroting van Licom voor 2011 laat een tekort zien van € 11.868.000, -. Een dikke 6 miljoen komt door kortingen van de vorige regering van CDA, PvdA en ChristenUnie, maar zeer zeker ook van de huidige regering VVD, PVV en (alweer) het CDA. De andere helft van het tekort heeft natuurlijk voor een deel te maken met de kredietcrisis. In de brief van het college worden alleen externe factoren als oorzaak aangewezen.

In een persbericht schrijft algemeen directeur Herman Vrehen “Door de financiële crisis en forse rijks bezuinigingen zijn wij in de problemen gekomen.”
Zowel in de brief van het college als in het persbericht van Vrehen is het allemaal de schuld van de boze buitenwereld. Welke bezuinigingen van het rijk kwamen is al langer bekend. Al eerder had Licom hierop kunnen anticiperen. De vorige en huidige directie heeft echter gefaald in het tijdig bijstellen van de koers. Dit falen is ongeveer de helft van het tekort voor 2011.

Een onderzoek naar de gang van zaken rondom de aandelenoverdracht van Intratuin in Heerlen en Kerkrade is lopende. Als het klopt dat er vuur is waar rook is, dan kunnen we eind maart, begin april hierover nog een verrassing krijgen. Op dit punt zou wat ons betreft ook onderzocht moeten worden waarom DAF het contract met het kabelbedrijf opgezegd heeft.

Als SP vinden we het verstandig dat de deelnemende gemeentes niet direct de beurs gaan trekken. Men zegt nu tegen Licom: ho, we gaan niet zomaar het tekort bijpassen. Dit is een signaal dat ze ook eens goed zelf moeten nadenken.

Voor de SP staat voorop de kwetsbare werknemers van Licom niet de dupe mogen worden van het falen van de leiding. Onze insteek zal zijn:
* Snijden in de top; niet in directe begeleiding
* meer gemeentelijke opdrachten
* Werkgevers met werk in opdracht van de gemeente verplichten sw-ers af te nemen en aan te nemen
* Vrehen moet minimaal 5% inleveren. Ook schrappen van zijn extra vergoedingen bovenop het salaris.
* De bonuscultuur moet worden afgeschaft.

Terecht gaan de gemeenten een grondig onderzoek doen. Medio verleden jaar werd bekend dat met een tekort van toen al 6, 7 miljoen de vertrekkende directeur (salaris zwaar boven de Balkenendenorm) ook nog eens een vertrekpremie van bijna 300.000 euro kreeg. Allemaal betaald vanuit gemeenschapsgeld, onze centen.

Het verleden en heden tonen dat er bij Licom in bestuur en toezicht behoorlijk wat fout zit. Niet alleen in de uitvoering maar ook in bestuurlijke arrogantie.Voor de zomer komen de resultaten van het onderzoek in de gemeenteraden van alle Parkstad gemeenten en Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg

U bent hier