h

DIFTAR succes -> nu controle nul-aanbieders. Verkeerde weg of verkeerd systeem?

26 oktober 2010

DIFTAR succes -> nu controle nul-aanbieders. Verkeerde weg of verkeerd systeem?

Per 1 januari 2009 heeft Rd4, net zoals in heel Parkstad Limburg, een systeem doorgedrukt waarbij de rekening bestaat uit a. een vast bedrag en b een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal keren dat afval wordt aangeboden.

Het gekozen systeem geeft een financiële prikkel om zo min mogelijk afval aan te bieden. In Landgraaf zijn er volgens onderzoek van de gemeente een groot aantal (500) zogenaamde nul-aanbieders.

Er zijn dus 500 huishoudens die erin geslaagd zijn om geen afval meer aan te bieden. Dit roept bij wethouder Freed Janssen de gedachte op dat ONDANKS het DIFTAR-systeem er mensen zijn die hun afval in openbaren prullenbakken de natuur dumpen. Zou het zo zijn dat net VANWEGE het DIFTAR-systeem er mensen zijn die zich ‘creatief ‘ van hun afval ontdoen?

Nu ken ik een mevrouw die nauwelijks een cent te makken heeft. Zij is alleenstaand en dumpt haar minimale GFT afval met een klein plastic zakje in de openbare afvalbakken. Voordat zij een zak van 40 liter GFT bij elkaar heeft duurt het een hele tijd. Zolang kan en wil zij het niet in haar flat bewaren. Zij moet per afvalaanbieding in de verzamelcontainer (maximaal 40 liter) 1 euro betalen.

Ook ken ik een ondernemer met een grote afvalbak met rood deksel. Hij moet betalen per week, of die bak nu vol aangeboden wordt of niet. Dus gaat zijn huishoudelijk afval mee met het toch al betaalde bedrijfsafval.

Een stukje verderop bij mij in de straat staat een huis al twee jaar te koop. De eigenaresse woont elders. Uiteraard wordt hier geen afval aangeboden.

Trouwens, gebruikt deze wethouder nu een database van Rd4 voor heel andere doelen dan deze bedoeld is? Is dit een inbreuk op de privacy door wethouder Janssen? Moeten we op dit soort misbruik van databases gaan handhaven? Moet deze ‘handhaver’ nu gecontroleerd worden?

De SP is niet alleen een partij van aankaarten van problemen. De SP heeft ook oplossingen. Is het niet beter om bij wijze van spreken om op iedere hoek van de straat ondergrondse containers te plaatsen waar iedere inwoner zijn afval zonder extra kosten kan dumpen. Zou het niet beter zijn om de kosten van afvalverwijdering enkel via een vast bedrag af te rekenen. Een vast bedrag, hoofdelijk afgerekend of per huishouden.

Beste wethouder Janssen, het DIFTAR-systeem kent een perverse prikkel om zo weinig mogelijk afval aan te bieden. Om nu in te zetten op controles en handhaving is het paard achter de wagen spannen. Zinvoller is het om een systeem te ontwikkelen dat geen perverse prikkels kent. Een systeem waardoor mensen niet meer in de natuur gaan dumpen.

U bent hier