h

Eigen bijdrage jeugdzorg verdwijnt

17 november 2015

Eigen bijdrage jeugdzorg verdwijnt

Per 1 januari 2016 wordt de eigen bijdrage van ouders van kinderen in de jeugdzorg afgeschaft. Staatssecretaris Van Rijn komt daarmee tegemoet aan een wens uit de Tweede Kamer. Ook de ouderinitiatieven tegen de eigen bijdrage en de kritiek van de gemeenten hebben bijgedragen aan dit besluit.

Ouders betalen nu een eigen bijdrage voor jeugdhulp als hun kind in een instelling verblijft. Ouders zouden namelijk geld besparen als hun kind niet thuis woont.

Uit onderzoek blijkt dat dit in de praktijk meestal niet het geval is. Zo maken ouders vaak ook extra kosten voor bijvoorbeeld het vervoer naar een instelling. Bovendien wordt de regeling als drempel ervaren. Staatssecretaris van Rijn wil van deze drempels af en gaat het anders regelen.

Irma Koopman (SP Landgraaf): "De SP vindt het belangrijk dat alle zorg toegankelijk is en blijft voor de jeugd binnen onze gemeente. Geen drempels voor noodzakelijke zorg dus!"

https://landgraaf.sp.nl/nieuws/2015/03/opschorten-ouderbijdrage-jeugd-ggz

In maart dit jaar diende de SP in Landgraaf al een motie in om de eigen bijdrage op te schorten totdat dit besluit zou zijn genomen. Het onderzoek geeft aan wat wij al zeiden: de ouders besparen niets en het werpt een drempel op.

We zijn dus blij met dit wijze besluit van de staatssecretaris. Wel vragen we ons af wat er nu met de Eigen Bijdrage van 2015 gaat gebeuren. We stellen vragen aan het College.

U bent hier