h

Opschorten inning ouderbijdrage jeugd GGZ

26 maart 2015

Opschorten inning ouderbijdrage jeugd GGZ

De gemeenteraad van Landgraaf heeft na een motie van de SP, mede ingediend door PvdA, CDA, GL, VVD en OPA, besloten de inning van de ouderbijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd voorlopig op te schorten.

Volgens de nieuwe Jeugdwet moeten ouders sinds 1 januari  een bijdrage betalen indien hun kind gebruik maakt van de geestelijke gezondheidszorg. Deze maatregelen roepen een groot aantal vragen op . Niet alleen in Landgraaf, maar ook in het rest van het land. Veel gemeenteraden namen een gelijksoortige motie aan.

De ouderbijdrage voor dagbehandeling en of opname kan oplopen tot 1590 euro per jaar. Dit bedrag werpt een hoge drempel op voor ouders en de toegankelijkheid van zorg voor kinderen neemt daardoor af.

Hierdoor kunnen ouders zorg gaan mijden waardoor signalen niet vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast geven veel gemeenten aan dat de inkomsten van de ouderbijdrage niet opwegen tegen de administratie, inzet en middelen die zij hiervoor moeten inzetten.

Dinsdag 10 februari zijn in de Tweede Kamer drie moties over de ouderbijdrage Jeugd GGZ ingediend. In deze moties roept de Tweede Kamer op om de ouderbijdrage te schrappen omdat medische specialistische zorg  voor alle kinderen vrij toegankelijk moet zijn ongeacht aandoening of stoornis. Daarnaast wordt er verzocht om op korte termijn een onderzoek te starten naar de gevolgen en meerwaarde van ouderbijdragen in de jeugdhulp.

Naar aanleiding van deze moties heeft staatssecretaris Van Rijn besloten om een onderzoek in te stellen naar de ouderbijdrage jeugd GGZ. Hij zal het onderzoek op 1 juli afronden.

Irma Koopman (SP Landgraaf): "De SP vindt het belangrijk dat alle zorg toegankelijk is en blijft voor de jeugd binnen onze gemeente. Geen drempels voor noodzakelijke zorg dus!"

De motie is unaniem aangenomen door de Landgraafse raad. We hopen dat het signaal dat hiermee wordt afgegeven door staatssecretaris Van Rijn meegenomen.

U bent hier