h

Wachtlijst huurwoningen

17 oktober 2015

Wachtlijst huurwoningen

Foto: SP

Jarenlang stelt de SP al vragen over de wachtlijsten en de sloop van huurwoningen in Landgraaf. Recentelijk kregen we antwoord op onze laatste vragen.

We schreven er eerder over: https://landgraaf.sp.nl/nieuws/2015/06/slopen-van-woningen-in-landgraaf

Het lijkt er op dat de feiten de analyses van de SP hebben bevestigd. Ben Rewinkel en Irma Koopman schreven in 2010 een opiniestuk over de woningvoorraad en nu blijkt dat zij gelijk hadden. Er is helaas inmiddels flink gesloopt en er wordt nu zelfs gesproken over het (terug)kopen van woningen door de woningverenigingen.

Raadslid Irma Koopman stelde vragen en de gemeente gaf antwoord (hele brief hieronder):

"De eerder vastgestelde sloopplannen in kader van de wijkontwikkelingsplannen zijn door de corporatie (voorlopig) 'in de wacht' gezet. Dit, omdat ook zij merken dat er een grotere druk ontstaat op het goedkope huursegment. Het betreft o.a. plannen in Abdissenbosch, Lichtenberg, fase 2, Oude Landgraaf/Mgr. Paredisstraat, fase 2, alsmede de sloop van duplexwoningen aan de Hoogstraat en enkele appartementen aan de Gatestraat. Gelet op de toegenomen druk op de bestaande huurwoningen onderzoekt HEEMwonen op diverse locaties of behoud en/of renovatie een beter alternatief is dan sloop."

Natuurlijk is de SP erg blij dat er een (voorlopig) einde is gekomen aan de sloop van bruikbare en noodzakelijke woningen. Voldoende huurwoningen zijn belangrijk. Iedereen die in Landgraaf wil komen wonen zou dat ook moeten kunnen.

U bent hier