h

Verhaal SP bij benoeming wethouder Verbraak.

21 januari 2012

Verhaal SP bij benoeming wethouder Verbraak.

raadhuis
Hieronder het verhaal dat de SP vertelde in de gemeenteraad bij het voorstel om de wethoudersformatie uit te breiden en Pierre Verbraak als wethouder te benoemen.

Door het politiek machtspelletje van GBBL en PvdA is Ans Winkens na ongeveer 9 maanden als wethouder moeten vertrekken.
De nieuwe wethouder gaat niet voor 0.3 formatieplaats werken, maar voor 0.5. Deze hogere salariskosten met daar bovenop de wachtgeldregeling voor Winkens gaat de Landgraafse belastingbetaler geld kosten.

Bij het aantreden van het huidig college gingen zittende wethouders een beetje formatie (salaris) inleveren zodat er een part-time wethouder voor 0.3 bij kon. Bij de formatie was aan de kiezer beloofd het aantal wethouders op 4 te houden. Deze belofte wordt bij het huidig voorstel gebroken.


Om de bezuinigingen op het Meer Bewegen voor Ouderen ongedaan te maken was 3.000 euro nodig. Hier wisten de wethouders geen geld voor te vinden. Voor het extra geld dat de uitbreiding van formatie kost, is het kennelijk geen probleem.

De taakverdeling is iets dat binnen het college moet plaatsvinden. Daar heeft de gemeenteraad niets over te zeggen. Maar dat belet de raad niet er iets van te vinden.

De SP heeft de indruk dat er wel bijzonder veel taken bij deze part-time wethouder gelegd wordt. Sociale Zaken, ISD BOL, Kredietbank, Armoedebeleid, WSW/Licom, Personeel & Organisatie, AB Parkstad en Evenementen. Met name het schuiven van de taak ten aanzien van personeel en organisatie roept bij ons vraagtekens op.

Waar het de SP echt om gaat Is dat Sociale Zaken en Licom voor ons bijzonder belangrijke dossiers zijn.
Qua politiek lijkt de sociale dienst en Licom in Landgraaf op een toverbal. Om de haverklap een nieuwe kleur.

2002-2006 2 wethouders ( Silvertand en Horbach)
2006-2010 2 wethouders ( Sjef Kreutz , Marie Jose Kamps)
2010-2012 3 wethouders (Rien Geutjens, Ans Winkens, Pierre Verbraak)

7 wethouders in nog geen 10 jaar. Dit terwijl er in deze periode bijzonder veel veranderingen waren en er nog hele grote veranderingen op ons af komen. Met name de herstructurering van Licom, de nieuwe regels ten aanzien van de instroom WSW en het schap.

Een ISD BOL, wat sinds de oprichting als organisatie al heel wat voor de kiezen heeft gehad. Ingrijpende veranderingen door de Wet Werken naar Vermogen. Aanscherping van regels voor bijstand en bijzondere bijstand.

Als SP maken we ons ernstig zorgen over de continuiteit.

De heer Verbraak wensen we bijzonder veel succes toe, dan hebben de inwoners van Landgraaf dat namelijk ook.

Zijn takenpakket is groot en dat zullen zijn daden ook moeten zijn. Van de SP krijgt de heer Verbraak alle krediet die nodig is. Kleur en achtergrond is nu niet zo relevant, er zal hard gewerkt moeten worden. Wij stemmen voor deze benoeming.

U bent hier